Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Điều kiện để CTCP có vốn ĐTNN được IPO và điều kiện để một DN phát hành trái phiếu?

15:16 18/12/2013 in Chứng khoán

1. Trường hợp nào thì CTCP có vốn đầu tư nước ngoài được phép chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng?

2. Khi nào thì một doanh nghiệp được phát hành trái phiếu để huy động vốn? Điều kiện phát hành trái phiếu như thế nào?

Trả lời:

1. Theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Luật Chứng khoán và hướng dẫn tại Nghị định số 14/2007/NĐ-CP, thì CTCP chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

 

 

- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Có công ty chứng khoán tư vấn trong việc lập hồ sơ chào bán cổ phiếu.


2. Theo Luật Chứng khoán và Điều 17 Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là công ty cổ phần, công ty nhà nước trong thời gian chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam;

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 1 năm kể từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động;

- Có báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm phát hành được kiểm toán;

- Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm liền kề năm phát hành phải có lãi.

- Có phương án phát hành trái phiếu được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông qua.

 

 

Theo Tinnhanhck

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới