Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Quỹ đầu tư của nước ngoài có được mua CP OTC của ngành ngân hàng không?

15:10 18/12/2013 in Chứng khoán

Quỹ đầu tư của nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt Nam (không phải ngân hàng hoặc công ty tài chính) thì có được phép mua cổ phiếu OTC ngành ngân hàng (Đông Á, Eximbank, MB...) từ các cổ đông cá nhân Việt Nam hiện đang rao bán trên thị trường OTC không? Võ Nguyên Bằng.

Trả lời:

Luật Chứng khoán ban hành ngày 29/6/2006 có quy định hình thức lập quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm quỹ đại chúng (quỹ đóng và quỹ mở) và quỹ thành viên.

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ và Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/6/2007 ban hành Quy chế thành lập và Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán, quy định trường hợp hoạt động theo loại hình quỹ đại chúng (quỹ đóng) thì được phép đầu tư vào các loại tài sản chính sau:

a. Cổ phiếu của công ty đại chúng;

b. Trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu công ty;

 

 

c. Công cụ thị trường tiền tệ, bao gồm chứng chỉ tiền gửi tại tổ chức tín dụng; tín phiếu kho bạc và thương phiếu với thời gian đáo hạn tính từ ngày phát hành không quá một (1) năm;

d. Các loại tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật và được Đại hội nhà đầu tư chấp thuận bằng văn bản.

Cổ phiếu phát hành của công ty đại chúng bao gồm loại cổ phiếu chưa niêm yết (hay còn gọi là cổ phiếu OTC) hoặc cổ phiếu phát hành đã được niêm yết trên TTCK.

Như vậy, việc mua bán cổ phiếu OTC của các ngân hàng trên thị trường OTC của quỹ đầu tư chứng khoán được phép hoạt động tại Việt Nam là hoàn toàn hợp pháp.

 

Theo tinnhanhck

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới