Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 559: Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu trên báo cáo tài chính

12:55 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 559:

1.Công ty tôi hiện đổi giấy phép hoạt động kinh doanh lần 1(thay đổi vốn điều lệ), chúng tôi được cấp mã số kinh doanh mới. Nhưng thực tế đơn vị vẫn chưa đổi con dấu, vẫn đang dùng dấu cũ.

2. Theo giấy đăng ký kinh doanh mới 2010 vốn điều lệ cty TNHH là 4tỷ. Nhưng trên báo cáo tài chính năm 2010 chỉ tiêu 411 số dư cuối năm lại hơn 4tỷ. Xin tư vấn giúp đơn vị tôi có thực hiện sai chế độ kế toán?

 

 

Trả lời:

Theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tài khoản 4111 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu được dùng để phản ánh vốn thực đã đầu tư của chủ sở hữu theo Điều lệ công ty của các chủ sở hữu vốn, số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Vốn đầu tư của chủ sở hữu” – Mã số 411 trên Bảng cân đối kế toán là số dư Có của Tài khoản 4111 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu trên sổ chi tiết TK 4111.

Như vậy, nếu vốn Điều lệ theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) hiện tại của Công ty bạn là 4 tỷ đồng mà số vốn thực góp lại hơn 4 tỷ đồng thì Công ty bạn chỉ được ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu trên Tài khoản 4111 là 4 tỷ đồng vì Tài khoản này chỉ phản ánh số “vốn thực đã đầu tư của chủ sở hữu theo Điều lệ công ty” mà không phản ánh số vốn góp không theo Điều lệ công ty. Phần vốn góp không theo Điều lệ Công ty có thể được ghi nhận trên Tài khoản 3388 – Phải trả, phải nộp khác.

Tuy nhiên ở câu hỏi này bạn không nêu rõ rằng số vốn điều lệ theo ĐKKD cũ của Công ty bạn là nhiều hơn hay ít hơn 4 tỷ đồng. Trường hợp vốn điều lệ theo ĐKKD cũ của Công ty bạn là hơn 4 tỷ đồng (theo số liệu trên BCTC năm 2010 của Công ty bạn) thì Công ty bạn phải điều chỉnh giảm số liệu về Vốn đầu tư của chủ sở hữu trên BCTC tại thời điểm giảm vốn theo ĐKKD mới.

 

Theo Vacpa.org.vn

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới