Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 555: Hạch toán tài sản cố định hữu hình được tài trợ

12:52 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 555: 

DN A là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, Đan Mạch. Biết rằng, đại sứ quán Đan Mạch sẽ tài trợ 25% giá trị cho TSCĐ hữu hình của Công ty A mua tại Việt Nam. Nghĩa là khi công ty A mua tài sản tạm thời bỏ ra 100%. Sau đó, làm tờ trình và CP Đan Mạch sẽ hoàn 25% nguyên giá. Như vậy, hạch toán như sau có đúng không:

1/ Khi mua tài sản Nợ 211/Có111, 112

2/ Ngay khi mua tài sản về, Cty A ghi giảm 25% Nguyên giá được tài trợ Nợ 811/Có 211 số tiền là 25%nguyên giá.

3/ đồng thời ghi dồn tích thu nhập Nợ 138/Có 711 25% nguyên giá.

4/ Như vậy, công ty A khi trích khấu hao chỉ tính trên 75% NG TSCD có đúng không ?

Xin tư vấn cách hạch toán đúng. Xin trân trọng cảm ơn!

 Trả lời:


Trường hợp bạn nêu Công ty A mua TSCĐ (được Chính phủ Đan Mạch tài trợ 25% nguyên giá do Công ty A là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Đan Mạch) thì Công ty A vẫn phải ghi nhận đúng nguyên giá TSCĐ và trích khấu hao TSCĐ theo đúng như nguyên giá mua ban đầu. Việc Công ty được tài trợ (25% nguyên giá TSCĐ) hạch toán vào thu nhập khác. Việc hạch toán như trường hợp của Công ty A bạn nêu là chưa đúng, cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của chế độ kế toán hiện hành. Trình tự hạch toán theo quy định của chế độ kế toán hiện hành như sau:

1. Khi mua TSCĐ hữu hình, kế toán ghi:

            Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

            Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ)

                        Có TK 111,112 ...

Đồng thời ghi nhận khoản tiền sẽ được Đại sứ quán Đan Mạch tài trợ (25% nguyên giá):

            Nợ TK 138 - Phải thu khác (TK 1388)

                        Có TK 711 - Thu nhập khác

2. Khi Đại sứ quán Đan Mạch cấp tiền tài trợ mua TSCĐ, kế toán ghi:

            Nợ TK 111, 112

                        Có 138 (1388)

 

Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới