Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 572: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

12:35 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 572: 

Theo quy định về quản lý ngoại hối, các giao dịch liên quan đến luân chuyển ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân phải qua một ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam. Thực tế, trong quá trình soát xét tình hình góp vốn của các DN có vốn đầu tư nước ngoài, vẫn có nghiệp vụ góp vốn bằng tiền mặt VND của các cá nhân (người nước ngoài góp vốn). Cho tôi hỏi, việc góp vốn bằng VND có đúng quy định không?

Hay người nước ngoài phải mở một tài khoản tại NH Việt Nam và dùng tiền ngoại tệ từ nước sở tại chuyển vào tài khoản của mình tại NH Việt Nam. Lưu ý: các cá nhân này đã là sở hữu một vài công ty tại Việt Nam. Và họ cho rằng, họ vay lại công ty đã hoạt động tại VN bằng tiền mặt VND để góp vốn cho công ty mới. nghiệp vụ góp vốn có bắt buộc phải góp bằng ngoại tệ chuyển từ nước ngoài vào hay không ?

 

 

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2004/TT-NHNN ngày 25/5/2004 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam:

Trên lãnh thổ Việt Nam, việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam được thực hiện bằng đồng Việt Nam

Để thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam, Nhà đầu tư nước ngoài phải mở một tài khoản "Góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam" tại một Ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Mọi giao dịch chuyển tiền để thực hiện việc góp vốn, mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp... và các giao dịch khác liên quan đến hoạt động góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện thông qua tài khoản này.

Như vậy, theo quy định về quản lý ngoại hối, người nước ngoài muốn góp vốn vào Công ty tại Việt Nam thì phải thực hiện hoạt động góp vốn thông qua tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Như vậy việc góp vốn bằng VND là đúng quy định.

Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới