Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 573: Khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp

12:33 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 573:

1. Doanh nghiệp có 1 nhà máy đang trong quá trình XDCB, bao gồm nhiều tài sản riêng lẻ nhưng chỉ phục vụ cho nhà máy. Các tài sản hoàn thành trước sẽ nhận bàn giao trước và chờ nhà máy hoạt động sẽ đưa vào sử dụng. Xin hỏi những tài sản này có cần khấu hao trong thời gian chờ nhà máy hoạt động hay không? hay khi Nhà máy hoạt động mới bắt đầu khấu hao.

2. Công ty Bất động sản làm hợp đồng nhận tiền cọc của Khách hàng nhằm giữ chỗ mua nhà sau này (không ghi là Hợp đồng mua bán, chuểyn nhượng BĐS) thì có phải nộp thuế GTGT trên số tiền nhận cọc này không?

 

 

Trả lời:

1) Theo quy định tại điểm 1, Điều 9, Phần C, Thông tư số 203/2009/TT-BTC  ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thì tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao.

Theo quy định của chuẩn mực kế toán số 04 TSCĐ hữu hình và chế độ kế toán doanh nghiệp thì mọi TSCĐ hiện có của DN đều phải trích khấu hao. Căn cứ các quy định nêu trên, ở công ty bạn khi các TSCĐ hoàn thành nhận bàn giao từ nhà thầu được ghi nhận là TSCĐ của doanh nghiệp thì phải trích khấu hao. Những TSCĐ này chưa chính thức được sử dụng nhưng đã ở trạng thái sẵn sàng sử dụng.

2) Mặc dù không ghi rõ trong hợp đồng nhận tiền đặt cọc của khách hàng là hợp đồng mua bán nhà nhưng thực chất khách hàng đặt cọc là để mua nhà sau này, do đó, số tiền đặt cọc này trước mắt chưa phải chịu thuế GTGT. Nhưng đến khi công ty BĐS và khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà thì khách hàng sẽ phải nộp thuế GTGT.

 

Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới