Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 574: Phương pháp kế toán khoản chiết khấu thương mại

12:30 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 574:

Em làm kế toán ở 1 công ty sơn. Ở công ty này chiết khấu tất cả các đơn hàng không phân biệt số lượng hàng mua là 15%giá trị đơn hàng. Em xin hỏi đây là chiết khấu gì và định khoản kế toán như thế nào. Ngoài ra công ty quy định là ai mà giới thiệu được người mua hàng thì công ty sẽ thưởng 5% giá trị đơn hàng cho người đó không phân biệt là nhân viên hay khách hàng giới thiệu. Em xin hỏi phương pháp kế toán khoản chi này?

 

 

Trả lời:

1) Bạn cần xem xét kỹ các điều kiện người mua hàng được hưởng chiết khấu và tham chiếu các thuật ngữ về chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh trongchuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác" để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính về các nghiệp vụ kinh tế nêu trong câu hỏi. Nếu việc chiết khấu 15% giá trị đơn hàng không phân biệt số lượng hàng mua thì chỉ nên phản ánh doanh thu bán hàng là giá thực bán sau khi trừ đi 15% giá trị. Trong trường hợp này không thể coi việc giảm giá hàng bán như bạn nêu là chiết khấu thương mại (do không phù hợp thuật ngữ chiết khấu thương mại).

2) Khoản tiền thưởng 5% giá trị đơn hàng cho người giới thiệu hàng được hạch toán là khoản hoa hồng bán hàng. Chi phí này về kế toán được hạch toán vào chi phí bán hàng (TK 641, chi tiết 6417) còn về góc độ thuế, có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế hay không phải tuân thủ theo quy định của Luật thuế TNDN.

 

Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới