Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 571: Có bù trừ công nợ của cùng một đối tượng hay không?

12:21 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 571: 

Khi lập BCTC, có được bù trừ công nợ của cùng một đối tượng hay không (vừa có số dư phải trả)?

 

 

Trả lời:

Câu hỏi của Bạn chưa nêu cụ thể nội dung thanh toán của đối tượng nào, (bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp) cần giải đáp, do đó Ban Tư vấn VACPA chưa có cơ sở trả lời. Tuy nhiên, bạn cần tham khảo các quy định dưới đây để thực hiện:

- Nguyên tắc bù trừ được quy định tại đoạn 25 Chuẩn mực kế toán số 21 - Trình bày báo cáo tài chính "Các khoản mục tài sản và nợ phải trả trình bày trên báo cáo tài chính không được bù trừ,  trừ khi một chuẩn mực kế toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ ."

- Hướng dẫn Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ và Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ trong chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.


Theo Vacpa.org.vn

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới