Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 566: Chi phí lãi vay có được vốn hóa?

12:14 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 566:

Công ty A là công ty xây dựng, ký hợp đồng thi công xây dựng tòa nhà chung cư cho công ty B, thời gian thi công kéo dài 3 năm,thanh toán khối lượng theo giai đoạn.Trong thời gian thi công công ty A có vay tiền mua vật tư (thép). Vậy chi phí lãi vay liên quan đến vay tiền mua thép trên có được vốn hóa theo quy định của chuẩn mực "chi phí đi vay" không?

 Trả lời:

Theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện vốn hóa chi phí đi vay tại Chuẩn mực kế toán số 16 "Chi phí đi vay" thì trường hợp một doanh nghiệp xây lắp nhận thầu thi công xây dựng tòa nhà chung cư cho đơn vị khác (như bạn nêu) sẽ không được vốn hóa chi phĩ lãi vay vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Chi phí lãi vay phát sinh được hạch toán vào chi phí tài chính trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

 

Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới