Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 565: Khoản chênh lệch do đánh giá lại mặt bằng góp vốn liên doanh

12:12 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 565:

Hiện tôi đang gặp một tình huống và đang rất bối rối, rất mong được giải đáp giúp.

Công ty tôi ký hợp đồng với công ty A hợp tác đầu tư xây dựng nhà chung cư.Công ty tôi là đơn vị thực hiện kế toán liên doanh (không thành lập cơ sở kinh doanh mới). Công ty tôi góp vốn bằng mặt bằng đã đền bù giải tỏa và được đánh giá tăng so với số chi phí đền bù đã thực hiện là 10 tỷ đồng.

Vậy tôi sẽ phải hạch toán khoản đánh giá tăng này như thế nào? Khoản này có phải được tính 1 lần vào thu nhập chịu thuế theo thông tư 40/2010/TT-BTC? Khoản tiền công ty tôi nhận được khi Công ty A chuyển sang để thực hiện hợp đồng liên doanh sẽ hạch toán như thế nào? Trường hợp Công ty A là bên thực hiện kế toán liên doanh thì các tình huống trên sẽ hạch toán như thế nào?

 

 

Trả lời:

Khoản chênh lệch do đánh giá lại mặt bằng (quyền sử dụng đất) để đem đi góp vốn vào các dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư để bán như trường hợp của Công ty bạn được ghi nhận một lần vào thu nhập khác (TK 711) khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tại doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại đem đi góp vốn theo quy định tại mục 2.c. Điều 2, Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010 về hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản.

Khoản tiền nhận được từ các bên liên doanh khác (trường hợp không thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát) để thực hiện hợp đồng liên doanh được bên thực hiện kế toán hoạt động liên doanh (Bên thực hiện liên doanh có thể là Công ty bạn hoặc Công ty A) hạch toán như sau: Nợ TK 111,112/Có TK 338.

Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động liên doanh được hướng dẫn cụ thể tại thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết đinh số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 về hướng dẫn thực hiện 16 chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới