Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 564: Ghi nhận doanh thu theo quy định nào?

12:09 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 564:

Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và là chủ đầu tư dự án. Chúng tôi muốn hỏi điều kiện và thời điểm ghi nhận doanh thu từ bán sản phẩm bất động sản theo quy định hiện hành kể từ sau khi có NĐ 71 và TT16 của Bộ Xây dựng.

 

 

Trả lời:

Cho đến thời điểm hiện nay các quy định về điều kiện và thời điểm ghi nhận doanh thu từ việc bán bất động sản đầu tư vẫn được thực hiện theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 05 - Bất động sản đầu tư; Chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác", chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC). Nếu bạn có vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện xin gửi câu hỏi về Ban tư vấn VACPA để tiếp tục trao đổi.

 

Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới