Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 563: Hạch toán hoạt động cho mượn và đi mượn tài sản

12:07 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 563:

Xin giúp tôi trả lời vấn đề này:

1) Hoạt động cho mượn và đi mượn tài sản được hướng dẫn ở văn bản nào?

2) Nếu một cty A cho cty tôi mượn một tài sản cố định thì công ty tôi hạch toán thế nào? Giá hạch toán căn cứ vào đâu? Cty A cho mượn tài sản đó hạch toán thế nào? Hoạt động này cần những chứng từ gì?

 

 

Trả lời

Chế độ kế toán doanh nghiệp ( QĐ 15/2006/QĐ-BTC) đã quy định các tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán - Loại tài khoản 0, trong đó không có tài khoản phản ánh tài sản cố định đi mượn mà chỉ có tài khoản 001-Tài sản đi thuê. Điều này có lẽ là vì trong giao dịch kinh tế bình thường giữa các doanh nghiệp không có giao dịch đi mượn, tức là sử dụng tài sản của doanh nghiệp khác mà không phải trả tiền.

Do đó, nếu trong thực tế công ty bạn có giao dịch đi mượn TSCĐ thì sẽ vận dụng tài khoản 001-Tài sản thuê ngoài để phản ánh và trình bày trong báo cáo tài chính. Theo đó sẽ trình bày rõ tên TSCĐ, mục đích sử dụng và điều kiện đi mượn, không phải trả chi phí. Tuy nhiên, nếu việc đi mượn không phải trả chi phí nhưng chưa có kèm theo điều kiện gì khác thì doanh nghiệp cũng cần thuyết minh rõ.

Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới