Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 550: Hạch toán phí quản lý hoặc phí kiểm đếm

11:52 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 550: 

 Trong năm 2010, các doanh nghiệp mua ngoại tệ từ các ngân hàng TM, tuy nhiên ngoài khoản phải trả theo tỷ giá quy định, các ngân hàng đều thu thêm 1 khoản phí gọi là phí quản lý hoặc phí kiểm đếm (thực chất là thu thêm khoản chênh lệch tỷ giá giữa thị trường tự do và tỷ giá của ngân hàng). Các khoản phí này rất lớn (đối với doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ nhiều) có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

Xin quý hội trả lời giúp:

- Khoản phí trả thêm đó có được cơ quan thuế chấp thuận là chi phí hợp lý hợp lệ không?

- khoản phí chênh lệch thu thêm đó, doanh nghiệp đang hạch toán vào Tài khoản 642 - chi phí QLDN như vậy có đúng không? hay phải hạch toán vào Tài khoản 635 - chi phí tài chính? (vì bản chất chính là khoản chênh lệch tỷ giá đã thực hiện. 

 Trả lời:


Theo Ban Tư vấn VACPA, nếu các khoản phí quản lý hoặc phí kiểm đếm khi doanh anghiệp mua ngoại tệ, như bạn nêu trong câu hỏi, có đầy đủ chứng từ, hóa đơn hợp pháp, hợp lệ thì sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Khoản phí quản lý hoặc phí kiểm đếm này liên quan trực tiếp đến việc mua ngoại tệ, do đó theo Ban tư vấn VACPA, được ghi nhận vào chi phí tài chính (TK 635).

 

Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới