Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 543: Giao dịch cho thuê tài sản trả tiền trước 1 lần?

11:28 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 543: 

Công ty A xây dựng 1 toà nhà vừa làm văn phòng vừa để bán, trong năm 2010 quá trình xây dựng đã hoàn thành. Công ty A bán cho Công ty B 1 sàn của toà nhà này nhưng trên hợp đồng ghi là cho thuê trong vòng 50 năm (tiền thuê được trả 1 lần ngay sau khi Công ty A bàn giao sàn cho Công ty B), công ty B có toàn quyền mua, bán, thế chấp, cho thuê lại... Mặt sàn này Công ty B không được cấp sổ đỏ. Vậy xin hỏi Quý hội, Công ty A có được ghi nhận toàn bộ số tiền đã thu được vào doanh thu năm 2010 không hay phải phân bổ cho từng năm?

 Trả lời:

Việc kế toán đối với một giao dịch kinh tế phải căn cứ vào các bằng chứng pháp lý thể hiện bản chất của giao dịch. Trong trường hợp nêu trong câu hỏi, về thực chất là giao dịch cho thuê tài sản trả tiền trước 1 lần cho cả thời hạn thuê. Bởi vì, nếu công ty A bán 1 sàn của tòa nhà cho công ty B thì công ty B phải được cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà (sổ đỏ). Trong trường hợp này, doanh thu cho thuê tài sản trong kỳ của công ty A được xác định bằng tổng số tiền thuê nhận được chia cho thời hạn cho thuê.

 

Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới