Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 126: Chuẩn mực kiểm toán số 210

06:07 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 126:

Căn cứ theo quy định tại Mục 10, Quy định chung, Chuẩn mực kiểm toán số 210 về Hợp đồng kiểm toán có quy định: “Khi hoàn thành công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng kiểm toán, các bên ký hợp đồng phải làm thủ tục thanh lý hợp đồng và lập biên bản thanh lý hợp đồng kiểm toán theo quy định hiện hành.”...
 

Như vậy, trường hợp một số công ty không thực hiện lập thanh lý hợp đồng sau khi kết thúc việc thực hiện hợp đồng, thì tài liệu nào có thể thay thế để chứng minh là hợp đồng đã được thực hiện trong thời gian sớm nhất để có cơ sở tiếp tục xem xét hồ sơ đăng ký kiểm toán chấp thuận năm 2010 cho các công ty?

 

 

Trả lời

1. Theo quy định tại đoạn 05 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 “Hợp đồng kiểm toán” ban hành kèm theo Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC ngày 27/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, công ty kiểm toán khi ký kết hợp đồng kiểm toán, hợp đồng dịch vụ hoặc ký văn bản cam kết khác thay thế cho hợp đồng phải tuân thủ các quy định hiện hành về hợp đồng kinh tế.

Trường hợp ký hợp đồng kiểm toán thì theo quy định tại đoạn 10 của Chuẩn mực kiểm toán số 210 khi hoàn thành công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng kiểm toán, các bên ký hợp đồng phải làm thủ tục thanh lý hợp đồng và lập “Biên bản thanh lý hợp đồng kiểm toán” theo quy định hiện hành.

 2. Trường hợp không có biên bản thanh lý hợp đồng thì tài liệu có thể thay thế để chứng minh hợp đồng đã được thực hiệc có thể là báo cáo kiểm toán đã phát hành kèm hóa đơn chứng từ đã thanh toán tiền,…

BBT-Web

Theo Vacpa.org.vn

 
 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới