Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 612: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2010?

06:03 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 612 : 

Hồ sơ quyết toán thuế năm 2010 phải nộp kèm Bản kê khai các giao dịch liên kết?

 

 

Trả lời:

Ngày 15/09/2010, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 3304/TB-CT thông báo về việc lập báo cáo "Thông tin về giao dịch liên kết" cho năm tài chính 2010. Theo đó, kể từ năm 2010 doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai các giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT ban hành kèm theo Thông tư 66/2010/TT-BTC và nộp cùng hồ sơ quyết toán thuế TNDN. Trường hợp donah nghiệp chậm nộp hoặc không nộp mẫu GCN-01/QLT đều bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế như các loại giấy tờ khai thuế khác.

Đối với các doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì từ ngày 06/06/2010 khi lập hồ sơ quyết toán thuế TNDN phải lập hồ sơ quyết toán thuế TNDN phải lập mẫu GCN-01/QLT ban hành kèm theo Thông tư số 66/2010/TT-BTC.

Với những năm tài chính 2006, 2007, 2008, 2009, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh vẫn yêu cầu nộp bổ sung tờ khai theo GCN-01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 117/2005/TT-BTC. Trường hợp doanh nghiệp không nộp bổ sung mẫu GCN-01/TNDN cho các năm tài chính này, khi tiến hành thanh tra, kiểm tra nếu có yếu tố "chuyển giá" làm giảm thu nhập chịu thuế, cơ quan thuế sẽ xử phạt về hành vi trốn thuế.

Giao dịch liên kết đã được quy định cụ thể trong Thông tư số 66/2010/TT-BTC.

Cục thuế Hà Nội và một số địa phương khác cũng đã có yêu cầu tương tự đối với một số doanh nghiệp cụ thể trên địa bàn để thực hiện theo yêu cầu tại Thông tư số 66/2010/TT-BTC.

BBT

Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới