Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 615: Lợi tức được chia từ Quỹ đầu tư chứng khoán?

05:59 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 615:

 Lợi tức được chia từ Quỹ đầu tư chứng khoán phải chịu 25% thuế TNDN

 

 

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Công văn số 10945/BTC-TCT của Bộ Tài chính ban hành ngày 13/08/2010 gửi Cục thuế các tỉnh thành phố, phần lợi tức được chia của tổ chức đầu tư (không phân biệt tổ chức đầu tư trong nước hay tổ chức đầu tư nước ngoài) từ Quỹ đầu tư chứng khoán thuộc đối tượng chịu thuế TNDN. Công ty quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ khoản thuế TNDN phải nộp của tổ chức đầu tư theo mức thuế suất 25% và kê khai nộp thuế thay cho nhà đầu tư theo quy định.

Các khoản lợi tức tính thuế không bao gồm phần lợi tức được chia đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước và lãi trái phiếu thuộc diện miễn thuế theo quy định.

BBT

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới