Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 618: Về kê khai, nộp thuế TNCN?

05:57 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 618:

Không hiện diện tại Việt Nam, nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam vẫn phải kê khai, nộp thuế TNCN?
 
 
 

Trả lời:

Ngày 08/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4032/TCT-TNCN về nghĩa vụ thuế của cá nhân không hiện diện tại Việt Nam. Công văn khẳng định kể từ ngày 01/01/2009, người nước ngoài không hiện diện ở Việt Nam nhưng có thu nhập do thực hiện công việc ở Việt Nam thì vẫn phải kê khai, nộp thuế TNCN tại Việt Nam cho phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam theo quy định.

Theo Vacpa.org.vn 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới