Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 544: Trích trước chi phí xây dựng hạ tầng theo dự toán

05:43 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 544: 

Hiện nay chúng tôi đang thực hiện kiểm toán cho một số Doanh nghiệp và gặp một số vướng mắc liên quan đến công tác kế toán. Vì vậy, chúng tôi kính mong Quý Hội trả lời giúp vướng mắc như sau: Công ty A là chủ đầu tư Xây dựng Dự án Khu đô thị để bán. Kết thúc năm Công ty đã xây xong và bàn giao nhà theo hợp đồng bán nhà cho khách hàng. Theo thiết kế ban đầu thì Công ty phải xây dựng đủ hạ tầng cho khu đô thị (bao gồm: đường giao thông, cây xanh cảnh quan, hàng rào khu đô thị, đường điện, trạm xử lý nước thải...), tuy nhiên tại thời điểm bàn giao nhà cho khách hàng thì Công ty chưa xây dựng đủ hạ tầng như đã thiết kế. Giá trị các hạng mục này ước tính theo dự toán là 16 tỷ VND. Như vậy, Công ty đã được ghi nhận doanh thu bán nhà trong kỳ chưa? Nếu được ghi nhận thì Công ty có được trích trước chi phí xây dựng hạ tầng theo dự toán không?
 
 
 

Trả Lời:

Công ty A đã bàn giao nhà theo hợp đồng bán nhà cho khách hàng và khách hàng đã nhận nhà thì có nghĩa là giao dịch bán nhà đã được thực hiện. Tuy nhiên, căn cứ theo điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng quy định tại đoạn 10, Chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác thì công ty A chưa xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Bởi vì, các công trình hạ tầng khu đô thị chưa được xây dựng đủ theo thiết kế. Do đó, nếu ghi nhận toàn bộ doanh thu bán hàng trong kỳ, nhưng chi phí ghi nhận chưa đầy đủ sẽ dẫn đến việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ không đúng. Theo Ban Tư vấn VACPA, công ty A chỉ nên ghi nhận doanh thu bán hàng bằng (=) số tiền thu được từ bán nhà trong kỳ trừ (-) dự toán xây dựng công trình hạ tầng (16 tỷ). Số tiền 16 tỷ đồng này được ghi nhận vào TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện. Đến khi xây dựng xong công trình hạ tầng thì sẽ kết chuyển vào TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

 

PTĐ

Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới