Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 539: Thông tư số 224/2009/TT-BTC

22:22 17/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 539:

Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 224/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính nhận được Công văn của một doanh nghiệp hỏi về việc thực hiện chuyển đổi đơn vị tiền tệ kế toán khi có kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 năm dương lịch.
 
 
 
 

Trả lời:

Ngày 01/12/2010, tại Công văn số 16403/BTC-CĐKT, Bộ Tài chính đã trả lời như sau:

"Về nguyên tắc, các doanh nghiệp phải thực hiện chuyển đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán theo quy định tại Điều 5, Điều 8 Chương II Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính kể từ ngày Thông tư số 224/2009/TT-BTC có hiệu lực thi hành (Ngày 14/02/2010).

Đối với trường hợp các doanh nghiệp phải thực hiện chuyển đổi đơn vị tiền tệ theo quy định tại Điều 5, Điều 8 Chương II Thông tư 224/2009/TT-BTC nhưng có niên độ kế toán năm đang áp dụng từ ngày 01/01 năm dương lịch thì doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán kể từ ngày 01/01/2011.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.".

 

Theo Vacpa.org.vn 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới