Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 530: Thông tư 244/2009/TT-BTC

22:08 17/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 530

1- Theo Thông tư 244/2009/TT-BTC thì lợi nhuận sau thuế chia cổ tức bằng bổ phiếu không được ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính. Theo tôi chỉ cần xem lại lợi nhuận sau thuế phát sinh sau ngày mua. Mặt khác chưa thấy có hướng dẫn lợi nhuận sau thuế để lại để tăng vốn trong công ty TNHH? Vậy xin hỏi cách xử lý?
2- Xử lý chênh lệch giá trị tài sản góp vốn vào công ty liên doanh khi lập báo cáo tài chính hợp nhất đã được hướng dẫn theo Thông tư 244. Vậy chênh lệch giá trị tài sản khi họ góp vào công ty liên kết có được xử lý tương tự không?
 
 
 
 

Trả lời:

1- Lợi nhuận sau thuế để lại tăng vốn trong công ty TNHH theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên, về kế toán, được ghi Nợ Tk 421/Có TK 411 sau khi đã làm xong thủ tục pháp lý về tăng vốn góp. Còn về sở hữu vốn, tức là phần vốn tăng thêm của từng thành viên góp vốn trong công ty TNHH trong trường hợp này được thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên.

2- Các quy định về kế toán trong trường hợp góp vốn vào công ty liên kết và góp vào cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp liên doanh khi lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất là khác nhau. Do đó, các quy định xử lý tại điểm 2 Điều 22 Thông tư 244/2009/TT-BTC không áp dụng để xử lý chênh lệch đánh giá giá trị tài sản khi công ty mẹ góp vốn bằng tài sản vào công ty liên kết.

PTĐ

Theo Vacpa.org.vn

 

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới