Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 529: Hạch toán tiền?

07:25 17/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 529 : 1- Theo Chế độ kế toán Việt Nam, các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ có thể quy đổi ra đồng tiền hạch toán theo tỷ giá thực tế của giao dịch. Như vậy tỷ giá thực tế của giao dịch có thể hiểu như thế nào? Có phải là tỷ giá của ngân hàng thương mại tại ngày giao dịch hay không?

2- Các giao dịch bằng ngoại tệ khác với USD thì ngân hàng nhà nước không công bố tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Như vậy có thể sử dụng tỷ giá ngân hàng thương mại được không?
3- Doanh nghiệp trước đây được Bộ Tài chính phê duyệt sử dụng USD là đồng tiền hạch toán. Nhưng đến nay đồng tiền này không thỏa mãn yêu cầu trong Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009. Như vậy đến khi nào doanh nghiệp phải chuyển lại sử dụng VNĐ để hạch toán (giả sử năm tài chính kế thúc 31/12/ hàng năm).
 
 
 

Trả lời:

1- Tỷ giá thực tế của giao dịch trước hết là tỷ giá mà các bên mua/bán hoặc vay/trả thực tế thanh toán cho các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ; hoặc nếu phải quy đổi ra đồng Việt Nam (VNĐ) để ghi sổ kế toán thì phải quy đổi theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.

2- Hiện nay, chế độ kế toán doanh nghiệp chưa có quy định cụ thể về vấn đề này. Theo Ban Tư vấn VACPA, đối với các giao dịch bằng ngoại tệ khác với đồng đô la Mỹ (USD) mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không công bố tỷ giá bình quân liên ngân hàng thì có thể quy đổi thông qua đồng đô la Mỹ theo tỷ giá chéo giữa USD với đồng ngoại tệ đó do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch.

3- Doanh nghiệp có thể thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán tại ngày kết thúc niên độ kế toán sau thời điểm Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009.

PTĐ

Theo Vacpa.org.vn

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới