Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 531 : Nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng ngoại tệ

07:18 17/12/2013 in Kế toán
Câu hỏi 531: Theo Chế độ Kế toán QĐ 15/2006 và Chuẩn mực VAS “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” quy định đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng ngoại tệ khi hạch toán, ta quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm nghiệp vụ phát sinh. Tuy nhiên, hiện nay Ngân hàng NN Việt Nam chỉ công bố tỷ giá bình quân liên Ngân hàng giữa đồng USD so với VNĐ. Trong khi đó, Công ty tôi lại có các nghiệp vụ vay bằng đồng ngoại tệ JPY (đồng Yên Nhật). Vậy cho chúng tôi hỏi, khi hạch toán quy đổi sang đồng Việt Nam thì chúng tôi phải chọn tỷ giá nào do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ, và có thể cho chúng tôi biết văn bản luật nào quy định điều này ? Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Trả lời

Bạn có thể tham chiếu câu hỏi số 529

 

:

 

PTĐ

Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới