Nghiên cứu thị trườngThiết kế sản phẩmQuảng cáoThương hiệuÝ tưởng MarketingMarketing OnlinePRBán hàng

Bí quyết Thương mại điện tử: 7. Các doanh nghiệp sứ dụng Internet ở mức độ nào?

04:38 29/11/2013 in Marketing Online

7.    Các doanh nghiệp sứ dụng Internet ở mức độ nào?

•    Trong năm 1998, công ty KPMG chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn đã tiến hành một cuộc khảo sát để biết mức độ sử dụng Internet của các doanh nghiệp và đánh giá mức độ sử dụng Internet cho thương mại điện tử đồng thời xác định lợi ích và sự lo ngại của các tổ chức khi họ tham gia vào mạng Internet. Một số kết quả chính của cuộc điều tra này như sau:

•    Hơn 2/3 số người trả lời chỉ ra rằng họ sử dụng Internet chủ yếu để chia sẻ thông tin thông qua một website bên ngoài.

 •    Một nửa số người trả lời họ sử dụng Internet để chia sẻ thông tin nội bộ với nhân viên của mình.

•    Chỉ có 23% sử dụng Internet để giao dịch thương mại.

•    Chỉ 5% chấp nhận thanh toán điện tử và dưới 30% muốn có đủ khả năng để chấp nhận thanh toán điện tử cho hàng hoá và dịch vụ.

•    Nguyên nhân chính để mở Website là nhằm xây dựng các kênh phụ để tiếp thị, bán sản phẩm và giảm bớt chi phí.

•    Gần 90% số người trả lời cho rằng sự thiếu an toàn là rào cản chủ yếu cho thương mại điện tử. Khoảng 80% cho rằng có vấn đề về chi phí, luật lệ và sự thiếu mô hình kinh doanh.

•    Gần 59% có các chính sách về an ninh để đối phó với các rủi ro trên mạng Internet.

•    Khoảng 31% sử dụng kỹ thuật mã hoá, 17% dự định sẽ áp dụng kỹ thuật này.
Khoảng 23% không có biện pháp gì để bảo vệ hệ thống của mình.
 

 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới