Nghiên cứu thị trườngThiết kế sản phẩmQuảng cáoThương hiệuÝ tưởng MarketingMarketing OnlinePRBán hàng

Các bước cần thiết để tạo ra một site mua hàng trực tuyến an toàn là gì?

22:58 26/11/2013 in Marketing Online

Có năm công nghệ được kết hợp với nhau để đảm bảo cho mọi trường hợp mua hàng trực tuyến.

 

 

Máy chủ an toàn - Máy chủ có chứa web site tiến hành các phiên an toàn.

Chứng nhận số - Một dịch vụ khẳng định một phiên máy chủ an toàn là an toàn.

Mã hoá - Một cách chuyển đổi thông tin mà không kẻ đột nhập nào có thể đọc được.

Phần mềm bán hàng - Phần mềm được sử dụng để tạo ra một dịch vụ mua hàng trực tuyến.

Phần mềm thanh toán điện tử - Phần mềm được sử dụng để tạo điều kiện thanh toán các khoản mua hàng trong một dịch vụ mua hàng trực tuyến

 

(Sưu tầm trên internet)

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới