Nghiên cứu thị trườngThiết kế sản phẩmQuảng cáoThương hiệuÝ tưởng MarketingMarketing OnlinePRBán hàng

Shopping cart là gì và bạn có cần không?

22:46 26/11/2013 in Marketing Online

Bạn hoặc có thể xây dựng hay mua một phần mềm được sử dụng cho mua hàng trực tuyến. Bạn có thể tạo ra phần mềm của mình hay mua một giải pháp phần mềm bán sẵn.

Một số thành phần cần có là: 

Shopping cart là một liên kết đưa khách hàng đến một máy chủ mà ở đó khách hàng có thể chọn sản phẩm muốn mua.

- Các shopping cart sử dụng các cookle để xác định danh sách các sản phẩm mà khách hàng đã chọn mua. 
- Khi khách hàng chọn mua các mặt hàng trong shopping cart của mình, giao dịch chuyển sang máy chủ an toàn.
-  Nếu công ty chỉ có một vài sản phẩm có sẵn, bạn có thể đơn giản hoá thủ tục đặt hàng.

 

 

Khái niệm phần mềm bán hàng rất đơn giản. Các khách hàng duyệt để mua trên một site khảo hàng trực tuyến. Khi thấy một cái gì đó cần quan tâm, họ click vào biểu tượng shopping cart nằm trên màn hình đó. Động tác này bổ sung mặt hàng này vào một shopping cart ảo. Bất cứ lúc nào khách hàng cũng có thể xem nội dung của shopping cart bằng cách click vào biểu tượng ''view shopping cart''.

Các shopping cart không yêu cầu phần mềm giao dịch an toàn. Chúng thực tế là một phần của site khảo hàng trực tuyến. Có hai cách mà một công ty có thể thiết lập cookie. Cách thứ nhất là sao lưu từng giao dịch shopping cart vào một cookie ở máy tính của khách hàng. Cách thứ hai 1à gắn một ID khách hàng và lưu ID này ở trong một cookie. Lựa chọn của khách hàng được lưu ở máy chủ của người bán và được truy nhập bời khách hàng từ ID được lưu trong cookie của họ. Khi khách hàng yêu cầu xem shopping cart của mình, thông tin từ cookie được sử dụng để hiển thị sự lựa chọn của khách hàng cùng với giá lựa chọn.

Khách hàng có thể điều chỉnh thông tin đã hiển thị trên biểu đặt hàng tại bất cứ lúc nào. Khi khách hàng muốn mua các mặt hàng trong shopping cart của mình, họ có thể click một nút có tên là ''purchase'' (mua). Hành động này sẽ chuyển phiên liên lạc đến máy chủ an toàn. Thông tin shopping cart sẽ được chuyển từ cookie sang phần máy chủ an toàn của chu trình.

Nếu công ty có chưa đến 10 sản phẩm, không nhất thiết phải tạo ứng dụng shopping cart. Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta lập một biểu đặt hàng đơn giản. Các biểu đặt hàng có thể nằm trên máy chủ an toàn hay ở site khảo hàng trực tuyến; điều này phụ thuộc vào thiết kế của site và vào việc mô tả tương tác của mặt hàng cần đến mức nào. Biểu đặt hàng bao gồm các trường số lượng, sản phẩm và giá. Phần mềm người bán hàng bán sẵn có thể bao gồm các biểu đặt hàng trực tuyến và các ứng dụng shopping cart.

 

(Sưu tầm trên internet)

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới