Nghiên cứu thị trườngThiết kế sản phẩmQuảng cáoThương hiệuÝ tưởng MarketingMarketing OnlinePRBán hàng

Phải xây dựng một cơ sở hạ tầng nội bộ như thế nào để hỗ trợ thương mại điện tử ?

22:27 26/11/2013 in Marketing Online

Cần phải tốn kém thời gian và sự phối hợp để phát triển các thủ tục để tích hợp cơ sở hạ tầng nội bộ với mua hàng trực tuyến. Các công ty cần điều chỉnh các thủ tục và quá trình nội bộ của mình để xúc tiến các sản phẩm mua từ site trực tuyến của mình.

· Các hệ thống máy tính hiện tại cần được kiểm tra để xem chúng có thể xử lý các giao dịch từ site mua hàng trực tuyến không.

· Cần tích hợp hạch toán và giám sát doanh thu giao dịch từ site mua hàng trực tuyến.

· Tổ chức phục vụ cần phải trả Lời và truy nhập đến các bản ghi được tạo ra từ site mua hàng trực tuyến để hỗ trợ các câu hỏi của khách hàng.

· Phòng quản lý hàng dự trữ cần giám sát hàng dự trữ để bán các sản phẩm trực tuyến.

· Phòng vận chuyển hàng cần được bố trí nhân lực và sẵn sàng gởi các đơn hàng mới, cung cấp các phương án vận chuyến và chi phí.

Khía cạnh phức tạp nhất của việc thích hợp thương mại điện tử trong một công ty là điền các đơn hàng trực tuyến. Cần phải đánh giá được cơ sở hạ tầng hiện có của mình và thử xem liệu cơ sở hạ tầng này có đáp ứng được các nhu cầu về thương mại điện tử không. Phải tạo ra các thủ tục và trong một số trường hợp là tạo ra các nhóm làm việc hỗ trợ cho việc thực hiện các đơn đặt hàng trực tuyến.

Nếu công ty sản xuất các sản phẩm tiêu dùng và bán các sản phẩm này thông qua các kênh phân phối và bạn đã giải quyết mọi vấn đề xung đột của kênh phân phối bằng cách bán trực tiếp, có thể muốn bán sản phẩm của mình thông qua Internet. Cơ sở hạ tầng nội bộ có thể chưa sẵn sàng nhận và vận chuyển các đơn đặt hàng riêng 1ẻ. Hãy đánh giá hệ thống hạch toán xem nó có thể chấp nhận và xử lý các đơn đặt hàng đơn lẻ không. Cụ thể, cần phải xem lại modul hàng dự trữ và vận chuyển của chương trình hạch toán để xem nó có hồ trợ cho các chuyển giao hàng đơn lẻ không. Nếu hệ thống hiện có không hỗ trợ các giao dịch đơn lẻ thì cần phải nâng cấp hay mua một hệ thống hạch toán để thực hiện đơn đặt hàng mua hàng trực tuyến.

 

 

Các đơn đặt hàng nhận được từ site mua hàng trực tuyến cần được cung cấp các dấu hiệu định dạng khác nhau để phòng hạch toán có thể dễ dàng theo dõi kênh phân phối nào đã gửi đơn đặt hàng. Có thể sử dụng site mua hàng trực tuyến của mình để hỗ trợ cho nhiều kênh phân phối ví dụ như, khách hàng, nhà phân phối, người bán lẻ, và các đối tác). Muốn xác định những kênh nào phát sinh đơn đặt hàng để có thể theo dõi tính hiệu quả của site. Một cách trực tiếp để làm điều này là tạo ra một số giao dịch riêng dựa trên cách thức khách hàng đã truy nhập vào site mua hàng trực tuyến như thế nào. Người tiêu dùng sẽ nhận được các số giao dịch bắt đầu bằng số 6 còn số giao dịch của các nhà phân phối bắt đầu bằng số 7, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho bộ phận hạch toán trong việc xây dựng các báo cáo xác định ai đặt hàng từ site của bạn.

Một khi giao dịch đã vào site của bạn thì các phòng khác có thể truy nhập thông tin này. Bộ phận hỗ trợ khách hàng sẽ phải truy nhập đến các đơn đặt hàng để hỗ trợ và trả lời các câu hỏi của khách hàng.

Có thể phải xác định một khu vực riêng trong phần phương tiện vận chuyển để lưu trữ hàng dự trữ thương mại điện tử. Khu vực này cần được giám sát chặt chẽ hơn về các mức dự trữ vì khách hàng thương mại điện tử kỳ vọng các đơn đặt hàng được chuyển giao trong vòng một hay hai ngày. Phần mềm hạch toán sẽ phải có cách để in các hoá đơn và các giấy biên nhận giao hàng và các nhân viên vận chuyển sẽ phải thu thập, đóng gói và chuyển giao các sản phẩm một cách kịp thời.

 

(Sưu tầm trên internet)

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới