Nghiên cứu thị trườngThiết kế sản phẩmQuảng cáoThương hiệuÝ tưởng MarketingMarketing OnlinePRBán hàng

Xây dựng một chính sách triển khai thương mại điện tử như thế nào?

22:25 26/11/2013 in Marketing Online

Một phần của việc phát triển site thương mại điện tử là tạo ra các chính sách liên lạc:

· Luồng trực tuyến chi tiết hoá điều gì sẽ xảy ra khi khách hàng mua sản phẩm.
· Khẳng định hoá đơn bằng e-mail sau khi khách hàng mua sản phẩm.

Nhiều người mới sử dụng Internet nghĩ rằng một khi đã vào máy chủ an toàn thì họ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua sản phẩm. Cần khẳng định rõ ràng một giao dịch có thể huỷ bỏ tại bất cứ thời điểm nào trước khi khách tham quan click nút ''purchase'' trên site mua hàng trực tuyến.

Biểu đồ luồng mua hàng trực tuyến - Một biểu đồ luồng đơn giản chi tiết hoá điều gì sẽ xảy ra khi khách tham quan đi vào máy chủ an toàn sẽ giảm nhẹ nhiều nỗi lo ngại của họ. Một ví dụ về mô tả quá trình mua hàng là:

- Chọn sản phẩm và ấn ''purchase''.

- Sau đó sẽ được tự động đưa đến một máy chủ an toàn, nơi việc mua hàng sẽ được thực hiện.

- Điền biểu thông tin khách hàng trên máy chủ an toàn.

- Nhập số thẻ tín dụng.

- Click ''purchase'' để mua sản phẩm (điều này thực hiện

việc mua hàng).

 

 

Nhận được một màn hình có liệt kê giao dịch, chỉ ra giao dịch đã thành công. Bạn cũng sẽ nhận được một hoá đơn bằng e-mail.

Lựa chọn của bạn sẽ được chuyển đi trong vòng 3- 6 ngày làm việc. Khi sản phẩm đã được chuyển đi, bạn sẽ nhận được một e-mail thứ hai cung cấp một số theo dõi vận chuyển.

Có thể thay đổi ý kiến bất cứ lúc nào trong chu trình mua hàng trước bước 5.

Sau khi khách hàng mua một sản phẩm hay dịch vụ, cần phải đưa, họ đến một màn hình click. Màn hình click là màn hình hiển thị thông tin và cần được click để đưa khách hàng đến một màn hình khác. Màn hình click phải cảm ơn khách hàng vì đã mua, nói với họ giao dịch đã thành công và cung cấp cho họ tóm tắt thông tin về giao dịch.

E-mail khẳng định - Cần gửi tự động cho khách hàng một e-mail khẳng định việc mua hàng của họ, chi tiết hoá các sản phẩm họ đã đặt và giá đã trả, liệt kê thời gian dự tính chuyển giao hàng và cung cấp siêu liên kết đến trang web hỗ trợ trên site của bạn.

Một số mục hữu ích trên hoá đơn gửi bằng e-mail bao gồm:

- Ngày tháng

- Thời gian

- Tên người đặt sản phẩm

- Địa chỉ giao hàng

- Số giao dịch

- Số lượng và sản phẩm đã đặt viết rõ ràng (không sử dụng các từ viết tắt nội bộ).

- Giá trả trước có bao gồm thuế, vận chuyển và giao hàng.

- Một trang web siêu liên kết mà khách hàng có thể truy nhập nếu họ có bất kỳ câu hỏi gì.

Ví dụ về e-mail gì cho một khách hàng sau khi mua sản phẩm trực tuyến

Subject: Order Number 123-456

Date: March 23, 2001 14:31:12

From: Order Processing <order@upandaway.com>

Organization: Up and Away Baloon Rides

To: you@yourcompany.com

Thank you for purchasing a baloon ride from Up and Away Baloons.

Your oders number is 123-456. To check on yotlr order or get more

information on your baloon ride you oan visit our web site or call

800-123-4567.

Ordered by: You

Address: l 23 Main St.AnytownUSA

Transactio number: 123-456

Qty: 1 baloon ride for 4 people

Dates of use: March 23, 2001 - March 23, 2002

- Ngày vận chuyển/ hàng đến dự tính (ví dụ như sản phẩm sẽ được chuyển đi trong vòng 3 ngày làm việc).

- Chính sách trả lại hay huỷ bỏ hàng mua.

- Một câu yêu cầu khách hàng xem lại giao dịch để đảm bảo tất cả các thông tin đều chính xác.

Một khi khách hàng đã hoàn thành giao dịch mua hàng trực tuyến, cần phải quyết định xem nên đưa họ đến vị trí nào trên site của bạn. Có thể đưa khách hàng của mình trở lại trang chủ của web site, trang chủ sản phẩm hay trên một trang có các sản phẩm bổ sung đặc biệt. Cần định hướng khách hàng của mình đến một vị trí thích hợp vì bạn muốn duy trì khách hàng sau khi các giao dịch đã hoàn thành. Hãy hỏi khách hàng về các vấn đề mà khách hàng gặp phải sau khi mua sản phẩm. Điều hướng các khách hàng trực tuyến đến một trang xử lý các loại câu hỏi đó. Nếu khách hàng có cảm giác hối tiếc của người mua, hãy điều hướng họ đến, một tang chứng thực của khách hàng. Hoặc nếu khách hàng đang tìm kiếm các sản phẩm bổ sung cho sản phẩm, hãy điều hướng họ đến một trang sản phẩm trình bày chi tiết các sản phẩm bổ sung.

 

(Sưu tầm trên internet)

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới