Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 569: Hạch toán thu hộ công ty khác

12:00 21/11/2013 in Kế toán

Câu hỏi 569:

Công ty tôi nhận thu hộ cho 1 công ty B số tiền vận chuyển và tiền thưởng của công ty B mà công ty C phải trả (nói cách khác là công ty B nhờ công ty tôi thu hộ tiền từ công ty C). Khoản tiền này không liên quan gi đến việc xuất hoá đơn đầu vào, ra vì giữa công ty B và C đã hạch toán và xuất hoá đơn cho nhau. Vậy khi công ty tôi thu hộ tiền từ công ty C thì hạch toán khoản này như thế nào và khi trả lại tiền cho công ty B thì hạch toán thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Câu hỏi của bạn chưa nói rõ lý do vì sao công ty bạn thực hiện việc thu hộ Công ty B, đồng thời chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành cũng chưa hướng dẫn loại giao dịch không phổ biến này.

Tuy nhiên, nếu thực tế đã xảy ra, công ty bạn có thể hạch toán:

- Khi thu hộ tiền công ty C trả cho công ty B, ghi:

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng.

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (TK 3388)

- Khi chuyển trả số tiền thu hộ cho công ty B, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (TK 3388)

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng.

 

vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới