Kỹ năng quản lýChuyện Công sởNăng suất cá nhânGiao tiếpPhát triển nghề nghiệp
Kỹ Năng - Kỹ năng quản lý

Sau khi đã thống nhất về mục tiêu cũng như đã lên kế hoạch để đạt được mục tiêu ấy, bạn cần đảm bảo rằng nhân viên của mình thực hiện theo đúng kế hoạch ấy ...

Kỹ năng thương lượng (13): Quan sát và thu thập dữ liệu

Kỹ năng thương lượng (13): Quan sát và thu thập dữ liệu

09:05 02/10/2013 in Kỹ năng quản lý

 Bước đầu tiên trong việc kiểm tra hiệu suất làm việc và phát hiện thiếu sót là hiểu được tình huống, nhân viên và công việc đang được thực hiện.

Kỹ năng thương lượng (14): Chuyển từ quan sát sang thảo luận

Kỹ năng thương lượng (14): Chuyển từ quan sát sang thảo luận

09:03 02/10/2013 in Kỹ năng quản lý

Khi bạn đã xác định được vấn đề về hiệu suất làm việc, hãy trao đổi với nhân viên. 

Kỹ năng thương lượng (15): Biết lắng nghe

Kỹ năng thương lượng (15): Biết lắng nghe

09:01 02/10/2013 in Kỹ năng quản lý

Để khám phá nhiều điều từ cuộc thảo luận, bạn hãy tập cách lắng nghe. Sự lắng nghe chủ động của bạn sẽ khuyến khích giao tiếp và khiến người khác thoải mái. 

Kỹ năng thương lượng (16): Thiết lập và kiểm tra giả thuyết của bạn

Kỹ năng thương lượng (16): Thiết lập và kiểm tra giả thuyết của bạn

08:59 02/10/2013 in Kỹ năng quản lý

Việc quan sát, thảo luận và đặt câu hỏi cuối cùng sẽ dẫn bạn đến một số giả thuyết về bản chất và nguyên nhân của thiếu sót trong hiệu suất làm việc. 

Kỹ năng thương lượng (17): Những yếu tố cơ bản trong công tác huấn luyện

Kỹ năng thương lượng (17): Những yếu tố cơ bản trong công tác huấn luyện

08:58 02/10/2013 in Kỹ năng quản lý

Huấn luyện là một quy trình có tính chất tương tác mà thông qua đó các nhà quản lý và giám sát khắc phục thiếu sót trong hiệu suất làm việc, hướng dẫn kỹ năng...

Kỹ năng thương lượng (18): Thảo luận và thống nhất

Kỹ năng thương lượng (18): Thảo luận và thống nhất

08:56 02/10/2013 in Kỹ năng quản lý

Sau khi đã xác định được cơ hội huấn luyện, bạn hãy trao đổi với cấp dưới để hai bên đều có sự thống nhất rằng: (1) có vấn đề cần khắc phục; hoặc (2) có cơ hội để nâng cao năng lực hay hiệu suất làm việc.

Kỹ năng thương lượng (19): Huấn luyện chủ động

Kỹ năng thương lượng (19): Huấn luyện chủ động

08:54 02/10/2013 in Kỹ năng quản lý

Khi hai bên đã sẵn sàng để bắt đầu việc huấn luyện, hãy quay lại cuộc thảo luận và xác nhận sự nhất trí của bạn đối với những mục tiêu huấn luyện.

Kỹ năng thương lượng (20): Cho và nhận thông tin phản

Kỹ năng thương lượng (20): Cho và nhận thông tin phản

08:52 02/10/2013 in Kỹ năng quản lý

 Cho và nhận thông tin phản hồi là một phần quan trọng trong công tác huấn luyện và giám sát nói chung.

<<  61   62   63   64   65     >  >>

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây