Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán
Tài Chính - Kế toán

Câu hỏi: Thực hiện Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính nhận được Công văn của ...

Câu hỏi 540: Chi phí khấu hao của ô tô phục vụ cho quản lý dự án?

Câu hỏi 540: Chi phí khấu hao của ô tô phục vụ cho quản lý dự án?

11:20 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Trong năm 2009 có mua một xe ô tô phục vụ riêng cho công tác quản lý dự án, kế toán ghi nhận giá trị chiếc xe vào TSCĐ, và chi phí khấu hao được ghi nhận vào chi phí quản ...

Câu hỏi 541: Lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

Câu hỏi 541: Lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

11:19 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Trường hợp trong năm N trên báo cáo tài chính riêng thì công ty D có lãi, nhưng trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty D thì lại bị lỗ. Trong trường hợp nên trên công ...

Câu hỏi 536: Ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả?

Câu hỏi 536: Ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả?

11:16 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Việc xác định kết quả kinh doanh trong năm và kết chuyển phân bổ chi phí vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Công ty có hợp lý không?

Câu hỏi 537: Đánh giá lại số dư của các khoản ký quỹ bằng ngoại tệ

Câu hỏi 537: Đánh giá lại số dư của các khoản ký quỹ bằng ngoại tệ

11:10 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 537: Trường hợp doanh nghiệp ký quỹ hoặc nhận ký quỹ bằng ngoại tệ, cuối năm có phải đánh giá lại theo tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng không?

Câu hỏi 548: Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng?

Câu hỏi 548: Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng?

11:06 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 548:Công ty cổ phần có 1 dự án đầu tư mở rộng kéo dài trên 36 tháng có giá trị theo thực tế là 5 tỉ đồng. Sau khi công trình hoàn thành Công ty cổ phần thuê...

Câu hỏi 555: Hạch toán TSCĐ tại DN 100% vốn nước ngoài?

Câu hỏi 555: Hạch toán TSCĐ tại DN 100% vốn nước ngoài?

11:03 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: DN A là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, Đan Mạch. Biết rằng, đại sứ quán Đan Mạch sẽ tài trợ 25% giá trị cho TSCĐ hữu hình của Công ty A mua tại Việt Nam. Xin hỏi ...

Câu hỏi 554: Khấu hao giá trị quyền sử dụng đất

Câu hỏi 554: Khấu hao giá trị quyền sử dụng đất

10:59 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 554: Tôi đang kiểm toán tại một khách hàng (DN) có mua nhà từ năm 2004, tại thời điểm đó là hàng hóa bất động sản...

Câu hỏi 552: Ghi nhận Tài sản cố định vô hình?

Câu hỏi 552: Ghi nhận Tài sản cố định vô hình?

10:21 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 552:Doanh nghiệp tôi là một doanh nghiệp phần mềm được thành lập T02/2009. Sau khi thành lập Công ty có ký được một HĐ viết phần mềm CRM cho một doanh nghiệp địa ốc...

<<  6   7   8   9   10     >  >>

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây