Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán
Tài Chính - Kế toán

Câu hỏi 564: Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và là chủ đầu tư dự án. Chúng tôi muốn hỏi điều kiện và thời điểm ghi nhận doanh thu từ bán ...

Câu hỏi 563: Hạch toán hoạt động cho mượn và đi mượn tài sản

Câu hỏi 563: Hạch toán hoạt động cho mượn và đi mượn tài sản

12:07 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Nếu một cty A cho cty tôi mượn một tài sản cố định thì công ty tôi hạch toán thế nào? Giá hạch toán căn cứ vào đâu? Cty A cho mượn tài sản đó hạch toán thế nào? ...

Câu hỏi 562: Tổng hợp các câu hỏi vướng mắc về kế toán(Phần cuối)

Câu hỏi 562: Tổng hợp các câu hỏi vướng mắc về kế toán(Phần cuối)

12:03 18/12/2013 in Kế toán

Các câu hỏi vướng mắc về kế toán được giải đáp trong cuộc Tọa đàm giải đáp vướng mắc về kế toán, kiểm toán ngày 24/06/2011, tại Hà Nội. (phần cuối)

Câu hỏi 560: Tổng hợp các câu hỏi vướng mắc về kế toán(Phần 1)

Câu hỏi 560: Tổng hợp các câu hỏi vướng mắc về kế toán(Phần 1)

11:59 18/12/2013 in Kế toán

Các câu hỏi vướng mắc về kế toán được giải đáp trong cuộc Tọa đàm giải đáp vướng mắc về kế toán, kiểm toán ngày 24/06/2011, tại Hà Nội. (Phần 1)

Câu hỏi 561: Các câu hỏi vướng mắc về kế toán(Phần 2)

Câu hỏi 561: Các câu hỏi vướng mắc về kế toán(Phần 2)

11:56 18/12/2013 in Kế toán

Các câu hỏi vướng mắc về kế toán được giải đáp trong cuộc Tọa đàm giải đáp vướng mắc về kế toán, kiểm toán ngày 24/06/2011, tại Hà Nội.

Câu hỏi 558: Đánh giá lại giá trị tài sản góp vốn

Câu hỏi 558: Đánh giá lại giá trị tài sản góp vốn

11:55 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 558: Công ty B được thành lập từ vốn góp của công ty A (51% vốn điều lệ) và các cổ đông cá nhân trong công ty A. Vốn điều lệ của Công ty B là 10 tỷ...

Câu hỏi 550: Hạch toán phí quản lý hoặc phí kiểm đếm

Câu hỏi 550: Hạch toán phí quản lý hoặc phí kiểm đếm

11:52 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Ngoài khoản phải trả theo tỷ giá quy định, các ngân hàng đều thu thêm 1 khoản phí gọi là phí quản lý hoặc phí kiểm đếm...

Câu hỏi 556: Có phải điều chỉnh trên sổ kế toán tổng hợp và sổ chi tiết không?

Câu hỏi 556: Có phải điều chỉnh trên sổ kế toán tổng hợp và sổ chi tiết không?

11:51 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 556: Công ty tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010, lợi nhuận sau kiểm toán bị sụt giảm do một số chi phí bị loại trừ và một số chỉ tiêu khác bị điều chỉnh ...

Câu hỏi 557: Những vấn đề liên quan đến TSCĐ và ưu đãi đầu tư

Câu hỏi 557: Những vấn đề liên quan đến TSCĐ và ưu đãi đầu tư

11:48 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 557: Vừa qua đơn vị được cơ quan thuế tiến hành kiểm tra quyết toán tại đơn vị có phát sinh trường hợp về chi phí trích khấu hao tại đơn vị...

<<  1   2   3   4   5     >  >>

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây