Hoạch định nhân sựVăn hóa doanh nghiệpLương bổng và đãi ngộLuật lao độngTuyển dụngĐào tạo và phát triểnĐộng viênĐánh giá hoạt động
Nhân Sự - Văn hóa doanh nghiệp

Với một phép tìm kiếm đơn giản trên Google với cụm từ “Văn hóa doanh nghiệp”, kết quả được liệt kê vào khoảng 180.000s trang tài liệu khác nhau.

Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp

Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp

14:10 01/11/2013 in Văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi trong môi trường bên ngoài. Những thay đổi về chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin… đang tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Văn hoá doanh nghiệp – tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp – tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp

16:38 31/10/2013 in Văn hóa doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp, được gây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp. 

Quản lý văn hóa trong doanh nghiệp CNTT

Quản lý văn hóa trong doanh nghiệp CNTT

16:29 31/10/2013 in Văn hóa doanh nghiệp

Thay đổi văn hóa doanh nghiệp thực sự là một thách thức. Tuy nhiên, quá trình này thường chịu ảnh hưởng của các yếu tố khách quan trong đó có cả yếu tố môi trường kinh tế nói chung.

Văn hóa doanh nghiệp: để doanh nghiệp không bị… loãng xương

Văn hóa doanh nghiệp: để doanh nghiệp không bị… loãng xương

15:37 31/10/2013 in Văn hóa doanh nghiệp

Nếu coi doanh nghiệp là một cơ thể sống, thì văn hóa doanh nghiệp là xương sống để gắn kết từng phần của cơ thể ấy. Cơ thể có thể hơi gầy, có thể hơi béo, có thể hoàn toàn cân đối, song chỉ khi xây dựng được một nền văn hóa doanh nghiệp tốt, nó mới có thể phát triển bền vững.

Bí quyết thay đổi văn hóa doanh nghiệp

Bí quyết thay đổi văn hóa doanh nghiệp

15:19 31/10/2013 in Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp được hiểu là tập hợp những niềm tin, mong đợi và những giá trị được các thành viên của doanh nghiệp cùng học hỏi và chia sẻ với nhau và được truyền từ thế hệ nhân viên này đến thế hệ nhân viên khác. 

Văn hóa và văn hóa doanh nghiệp (Phần 1)

Văn hóa và văn hóa doanh nghiệp (Phần 1)

15:16 31/10/2013 in Văn hóa doanh nghiệp

Trong đời sống của xã hội đương đại, từ văn hóa được sử dụng trong rất nhiều ngữ cảnh khác nhau, nó tự nhiên trở thành đa nghĩa. Vì thế, khi thảo luận một vấn đề có liên quan đến văn hóa, trước hết người ta phải làm rõ nghĩa của thuật ngữ này.

Văn hóa và văn hóa doanh nghiệp (Phần 2)

Văn hóa và văn hóa doanh nghiệp (Phần 2)

15:13 31/10/2013 in Văn hóa doanh nghiệp

Mỗi hệ thống văn hóa được đề ra đều có giá trị nhận thức và giá trị thực tiễn, khi ứng dụng vào lĩnh vực hoạt động mà nhà nghiên cứu quan tâm. 

Doanh nghiệp doanh nhân & văn hóa

Doanh nghiệp doanh nhân & văn hóa

15:08 31/10/2013 in Văn hóa doanh nghiệp

Ngày nay, ở nước ta, mặc dầu đã có Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp bổ sung, sửa đổi năm 2001, Nghị quyết 14-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Trung ương lần thứ V (khóa IX), Luật Doanh nghiệp đã có hiệu lực từ 01/01/2000.

<<  1   2   3   4   5     >  >>

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây