Mua bán Sát nhậpNhượng quyềnChiến lược cạnh tranhTái cấu trúcQuản trị thay đổi
Chiến Lược - Tái cấu trúc

Mua lại công ty hay một phần công ty khác đang là đích nhắm của không ít những nhà quản lý. Nhưng làm thế nào để mua và phát triển nó tốt nhất? Hãy xem những gợi ý của Bruce Nolop qua những nguyên tắc trong chiến thuật mua lại của công ty Pitney Bowes.

Gian nan từ...tái cấu trúc

Gian nan từ...tái cấu trúc

08:35 06/10/2014 in Tái cấu trúc

Tái cấu trúc được ví như một cuộc “đại phẫu” toàn diện “cơ thể” doanh nghiệp. Vậy nên, đau đớn, mất mát là không thể tránh khỏi. 

Sức mạnh mềm: Nghiên cứu sự vận dụng trong thực tiễn của Trung Quốc

Sức mạnh mềm: Nghiên cứu sự vận dụng trong thực tiễn của Trung Quốc

09:20 16/06/2014 in Tái cấu trúc

Để định nghĩa một cách đầy đủ, sức mạnh mềm là gì? J.S.Nye cho rằng sức mạnh mềm là khả năng hướng tới mục tiêu bằng sức hấp dẫn của mình chứ không phải bằng sự cưỡng ép trong các hoạt động quốc tế...

Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty

Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty

13:48 20/09/2013 in Tái cấu trúc

“Một nguyên tắc cần tuân thủ khi tổ chức cơ cấu công ty là phải đảm bảo cho công ty được tổ chức theo một hình thức có thể làm tăng khả năng thực hiện các chức năng đã định của công ty.”

Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ Cấu Tổ Chức

12:49 20/09/2013 in Tái cấu trúc

Lựa chọn một mô hình thiết kế bộ máy tổ chức thích hợp cho doanh nghiệp có thể giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề hợp tác.

Thay Đổi Văn Hóa Công Ty

Thay Đổi Văn Hóa Công Ty

12:46 20/09/2013 in Tái cấu trúc

Các giá trị cốt yếu - đó là sự đổi mới, tính công bằng, sự tôn trọng, khả năng thích ứng với những thay đổi, chú trọng vào khách hàng và tinh thần trách nhiệm.

Đã Đến Lúc Tái Cơ Cấu DN?

Đã Đến Lúc Tái Cơ Cấu DN?

12:44 20/09/2013 in Tái cấu trúc

Doanh nghiệp bạn sau một thời gian dài phát triển, vậy đây có phải lúc tài cơ cấu doanh nghiệp.

Chất Lượng Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ

Chất Lượng Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ

12:33 20/09/2013 in Tái cấu trúc

Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp cũng như lợi ích của nó đã được đề cập. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp khi bản thân hệ thống hoạt động hiệu quả.

 

 

<<  1   2   3     >  >>

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây