Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Bạn hoặc có thể xây dựng hay mua một phần mềm được sử dụng cho mua hàng trực tuyến. 

The Latest

Cần phải tìm những gì trong một ứng dụng phần mềm bán hàng ?

Cần phải tìm những gì trong một ứng dụng phần mềm bán hàng ?

22:43 26/11/2013 in Marketing Online

Có rẩt nhiều gói phần mềm bán hàng tết trên thị trường. Đa số các công ty cần chọn gói phần mềm nào để sử dụng.

Cần phải xác định các mục tiêu thương mại điện tử của mình như thế nào?

Cần phải xác định các mục tiêu thương mại điện tử của mình như thế nào?

22:41 26/11/2013 in Marketing Online

Trước khi tạo ra một dịch vụ trực tuyến, vấn đề quan trọng là phải biết mục tiêu của công ty.
 

Xây dựng suất hoàn vốn đầu tư cho các dịch vụ thương mại điện tử của mình như thế nào?

Xây dựng suất hoàn vốn đầu tư cho các dịch vụ thương mại điện tử của mình như thế nào?

22:39 26/11/2013 in Marketing Online

Phần lớn các công ty yêu cầu phải có một suất hoàn vốn đầu tư (ROI) xác định trong khi đề xuất một sản phẩm hay dịch vụ mới.

Có cần phải hoàn thành site của mình trước khi xuất bản không?

Có cần phải hoàn thành site của mình trước khi xuất bản không?

22:37 26/11/2013 in Marketing Online

Sau khi chọn các công cụ cần thiết để tạo la một dịch vụ thành công, có thể thấy một số công cụ, mất nhiều thời gian xây dựng hơn các công cụ khác.

Cần phải cơ cấu nội dung trên site của mình như thế nào để hoàn thành doanh vụ?

Cần phải cơ cấu nội dung trên site của mình như thế nào để hoàn thành doanh vụ?

22:34 26/11/2013 in Marketing Online

Mục tiêu của mọi site thương mại điện tử là tạo ra và hoàn thành doanh vụ. 

Cần đưa gì vào site khảo hàng trực tuyến ?

Cần đưa gì vào site khảo hàng trực tuyến ?

22:32 26/11/2013 in Marketing Online

Sau khi đã xác định thị trường đầu tiên nhằm tới là gì, cần phải thể hiện mọi hoạt động cần thiết để tạo ra một site khảo hàng trực tuyến thành công.

Thiết kế site như thế nào để hỗ trợ những người có các nhu cầu khác nhau?

Thiết kế site như thế nào để hỗ trợ những người có các nhu cầu khác nhau?

22:31 26/11/2013 in Marketing Online

Để tạo được một site thành công, cần thiết kế site của mình cho những người có các nhu cầu khác nhau.

<<  476   477   478   479   480     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới