Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Chứng nhận số là một dịch vụ bên thứ ba xác nhận web site nhận thông tin là đúng

The Latest

Phải thiết lập web site của mình như thế nào để chấp nhận các giao dịch thẻ tín dụng

Phải thiết lập web site của mình như thế nào để chấp nhận các giao dịch thẻ tín dụng

22:50 26/11/2013 in Marketing Online

Các khách hàng trực tuyến không thể tận tay trả tiền mặt hay viết séc, dẫn đến sự cần thiết là các site mua hàng trực tuyến phải tạo ra các biểu thanh toán điện tử.

Các hệ thống thanh toán điện tử khác với thẻ tín dụng

Các hệ thống thanh toán điện tử khác với thẻ tín dụng

22:48 26/11/2013 in Marketing Online

Có rất nhiều giao dịch mà thẻ tín dụng không phải là giải pháp tối ưu. Các dịch vụ thanh toán khác đã được phát triển để hỗ trợ các kiểu giao dịch này.

Shopping cart là gì và bạn có cần không?

Shopping cart là gì và bạn có cần không?

22:46 26/11/2013 in Marketing Online

Bạn hoặc có thể xây dựng hay mua một phần mềm được sử dụng cho mua hàng trực tuyến. 

Cần phải tìm những gì trong một ứng dụng phần mềm bán hàng ?

Cần phải tìm những gì trong một ứng dụng phần mềm bán hàng ?

22:43 26/11/2013 in Marketing Online

Có rẩt nhiều gói phần mềm bán hàng tết trên thị trường. Đa số các công ty cần chọn gói phần mềm nào để sử dụng.

Cần phải xác định các mục tiêu thương mại điện tử của mình như thế nào?

Cần phải xác định các mục tiêu thương mại điện tử của mình như thế nào?

22:41 26/11/2013 in Marketing Online

Trước khi tạo ra một dịch vụ trực tuyến, vấn đề quan trọng là phải biết mục tiêu của công ty.
 

Xây dựng suất hoàn vốn đầu tư cho các dịch vụ thương mại điện tử của mình như thế nào?

Xây dựng suất hoàn vốn đầu tư cho các dịch vụ thương mại điện tử của mình như thế nào?

22:39 26/11/2013 in Marketing Online

Phần lớn các công ty yêu cầu phải có một suất hoàn vốn đầu tư (ROI) xác định trong khi đề xuất một sản phẩm hay dịch vụ mới.

Có cần phải hoàn thành site của mình trước khi xuất bản không?

Có cần phải hoàn thành site của mình trước khi xuất bản không?

22:37 26/11/2013 in Marketing Online

Sau khi chọn các công cụ cần thiết để tạo la một dịch vụ thành công, có thể thấy một số công cụ, mất nhiều thời gian xây dựng hơn các công cụ khác.

<<  476   477   478   479   480     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới