Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Cung ứng trực tuyến nối các đại lý mua hàng của công ty với những người bán hàng được ưa chuộng hơn như là một phần của thủ tục mua hàng điện tử.

The Latest

Có thể phát triển các công cụ gì để hỗ trợ cho các khách hàng, các nhà phân phối và các đối tác?

Có thể phát triển các công cụ gì để hỗ trợ cho các khách hàng, các nhà phân phối và các đối tác?

00:27 27/11/2013 in Marketing Online

Có thể tăng hiệu quả các dịch vụ trực tuyến bằng cách phát triển các công cụ hỗ trợ các đối tác của mình.

Cơ sở hạ tầng có hỗ trợ cho việc thực hiện và tăng trưởng của thương mại điện tử không?

Cơ sở hạ tầng có hỗ trợ cho việc thực hiện và tăng trưởng của thương mại điện tử không?

00:26 27/11/2013 in Marketing Online

Các bộ phận bán hàng, hỗ trợ, khai thác và thông tin bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các dịch vụ trực tuyến của bạn. 

Công ty sẽ thay đổi khi tích hợp thương mại điện tử và chỉ đạo kinh doanh?

Công ty sẽ thay đổi khi tích hợp thương mại điện tử và chỉ đạo kinh doanh?

00:24 27/11/2013 in Marketing Online

Tích hợp thương mại điện tử vào web site là một chỉ đạo công ty mong muốn chứ không chỉ là một quyết định công nghệ.

Có cần phải trở thành một lập trình viên để tạo ra các văn bản web không?

Có cần phải trở thành một lập trình viên để tạo ra các văn bản web không?

00:22 27/11/2013 in Marketing Online

Mạng thông tin toàn cầu hoạt động tốt vì nó dựa trên các công nghệ phổ dụng đơn giản.

HTML hoạt động như thế nào?

HTML hoạt động như thế nào?

00:03 27/11/2013 in Marketing Online

HTML là một ngôn ngữ máy tính phổ dụng cho phép các trình duyệt ở bất cứ loại máy tính nào đều có thể đọc văn bản. 

Thiết kế các biểu mẫu như thế nào?

Thiết kế các biểu mẫu như thế nào?

00:00 27/11/2013 in Marketing Online

Để cung cấp các trang tuỳ biến mà khách hàng có thể sử dụng để nhập thông tin, cần tạo ra các biểu.

Chương trình cổng mạng (gateway) nghĩa là gì?

Chương trình cổng mạng (gateway) nghĩa là gì?

23:57 26/11/2013 in Marketing Online

Thông tin mà một khách hàng đưa lên màn hình cho hệ thống máy tính được chuyển đến máy chủ thông qua chương trình gateway.

<<  471   472   473   474   475     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới