Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Sau khi chọn các công cụ cần thiết để tạo la một dịch vụ thành công, có thể thấy một số công cụ, mất nhiều thời gian xây dựng hơn các công cụ khác.

The Latest

Cần phải cơ cấu nội dung trên site của mình như thế nào để hoàn thành doanh vụ?

Cần phải cơ cấu nội dung trên site của mình như thế nào để hoàn thành doanh vụ?

22:34 26/11/2013 in Marketing Online

Mục tiêu của mọi site thương mại điện tử là tạo ra và hoàn thành doanh vụ. 

Cần đưa gì vào site khảo hàng trực tuyến ?

Cần đưa gì vào site khảo hàng trực tuyến ?

22:32 26/11/2013 in Marketing Online

Sau khi đã xác định thị trường đầu tiên nhằm tới là gì, cần phải thể hiện mọi hoạt động cần thiết để tạo ra một site khảo hàng trực tuyến thành công.

Thiết kế site như thế nào để hỗ trợ những người có các nhu cầu khác nhau?

Thiết kế site như thế nào để hỗ trợ những người có các nhu cầu khác nhau?

22:31 26/11/2013 in Marketing Online

Để tạo được một site thành công, cần thiết kế site của mình cho những người có các nhu cầu khác nhau.

Điều gì sẽ xảy ra nếu muốn tích hợp site mua hàng trực tuyến của mình với các ứng dụng nội bộ công ty?

Điều gì sẽ xảy ra nếu muốn tích hợp site mua hàng trực tuyến của mình với các ứng dụng nội bộ công ty?

22:29 26/11/2013 in Marketing Online

Bằng cách kết nối một site mua hàng trực tuyến với các cơ sở dữ liệu nội bộ, có thể tích hợp site thương mại điện tử của mình với các hoạt động bình thường của công ty.

Phải xây dựng một cơ sở hạ tầng nội bộ như thế nào để hỗ trợ thương mại điện tử ?

Phải xây dựng một cơ sở hạ tầng nội bộ như thế nào để hỗ trợ thương mại điện tử ?

22:27 26/11/2013 in Marketing Online

Cần phải tốn kém thời gian và sự phối hợp để phát triển các thủ tục để tích hợp cơ sở hạ tầng nội bộ với mua hàng trực tuyến. 

Xây dựng một chính sách triển khai thương mại điện tử như thế nào?

Xây dựng một chính sách triển khai thương mại điện tử như thế nào?

22:25 26/11/2013 in Marketing Online

Một phần của việc phát triển site thương mại điện tử là tạo ra các chính sách liên lạc

Cập nhật các chính sách hiện hành cho phù hợp với web như thế nào?

Cập nhật các chính sách hiện hành cho phù hợp với web như thế nào?

22:19 26/11/2013 in Marketing Online

Nhiều công ty tiến hành kinh doanh thường phải xem xét lại các chính sách hiện tại của mình và xác định những chỗ cần phải điều chỉnh cho phù hợp với web.

<<  471   472   473   474   475     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới