Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Các công ty nhỏ ở các nước đang phát triển đã nhận xét rằng Internet là một công cụ đắc lực của chiến lược tiếp thị quốc tế. T

The Latest

Bí quyết Thương mại điện tử: 74.	Làm thế nào để dịch thư điện tử một cách chính xác?

Bí quyết Thương mại điện tử: 74. Làm thế nào để dịch thư điện tử một cách chính xác?

08:56 27/11/2013 in Marketing Online

Những địa chỉ sẽ kể đến sau đây là những nơi có khả năng dịch thư điện tử. Những bản dịch được thực hiện bởi một chương trình máy tính nhưng không thể hy vọng phiên dịch một cách sát sao từng câu, từng mệnh đề. 

Bí quyết Thương mại điện tử: 75.	Một số phương thức được áp dụng ở các nước đang phát triển để phục vụ những người sử dụng Internet.

Bí quyết Thương mại điện tử: 75. Một số phương thức được áp dụng ở các nước đang phát triển để phục vụ những người sử dụng Internet.

08:54 27/11/2013 in Marketing Online

  Một số phương thức được áp dụng ở các nước đang phát triển để phục vụ những người sử dụng Internet.

Bí quyết Thương mại điện tử: 76.	Những câu hỏi đặt ra đối với người cung cấp dịch vụ Internet và người thiết kế mạng máy tính.

Bí quyết Thương mại điện tử: 76. Những câu hỏi đặt ra đối với người cung cấp dịch vụ Internet và người thiết kế mạng máy tính.

08:53 27/11/2013 in Marketing Online

 Những câu hỏi đặt ra đối với người cung cấp dịch vụ Internet và người thiết kế mạng máy tính.

Bí quyết Thương mại điện tử: 77.	Nếu hệ thống viễn thông của nước bạn chưa được tốt, bạn nên lựa chọn phương thức thương mại điện tử nào?

Bí quyết Thương mại điện tử: 77. Nếu hệ thống viễn thông của nước bạn chưa được tốt, bạn nên lựa chọn phương thức thương mại điện tử nào?

08:51 27/11/2013 in Marketing Online

   Nếu hệ thống viễn thông của nước bạn chưa được tốt, bạn nên lựa chọn phương thức thương mại điện tử nào?

Bí quyết Thương mại điện tử: 78.	Những phần cứng cần thiết để sử dụng thương mại điện tử.

Bí quyết Thương mại điện tử: 78. Những phần cứng cần thiết để sử dụng thương mại điện tử.

08:49 27/11/2013 in Marketing Online

  Những phần cứng cần thiết để sử dụng thương mại điện tử?

Bí quyết Thương mại điện tử: 80.	Làm thế nào để xây dựng một cơ cấu bảo vệ an toàn

Bí quyết Thương mại điện tử: 80. Làm thế nào để xây dựng một cơ cấu bảo vệ an toàn

08:46 27/11/2013 in Marketing Online

Làm thế nào để xây dựng một cơ cấu bảo vệ an toàn

<<  466   467   468   469   470     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới