Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Có năm công nghệ được kết hợp với nhau để đảm bảo cho mọi trường hợp mua hàng trực tuyến.

The Latest

Máy chủ an toàn là gì và tại sao lại cần nó ?

Máy chủ an toàn là gì và tại sao lại cần nó ?

22:56 26/11/2013 in Marketing Online

Máy chủ an toàn là một máy tính chạy các công nghệ an toàn, làm cho những kẻ đột nhập rất khó truy nhập đến thông tin mật được gửi trên Internet.

Chứng nhận số là gì?

Chứng nhận số là gì?

22:53 26/11/2013 in Marketing Online

Chứng nhận số là một dịch vụ bên thứ ba xác nhận web site nhận thông tin là đúng

Phải thiết lập web site của mình như thế nào để chấp nhận các giao dịch thẻ tín dụng

Phải thiết lập web site của mình như thế nào để chấp nhận các giao dịch thẻ tín dụng

22:50 26/11/2013 in Marketing Online

Các khách hàng trực tuyến không thể tận tay trả tiền mặt hay viết séc, dẫn đến sự cần thiết là các site mua hàng trực tuyến phải tạo ra các biểu thanh toán điện tử.

Các hệ thống thanh toán điện tử khác với thẻ tín dụng

Các hệ thống thanh toán điện tử khác với thẻ tín dụng

22:48 26/11/2013 in Marketing Online

Có rất nhiều giao dịch mà thẻ tín dụng không phải là giải pháp tối ưu. Các dịch vụ thanh toán khác đã được phát triển để hỗ trợ các kiểu giao dịch này.

Shopping cart là gì và bạn có cần không?

Shopping cart là gì và bạn có cần không?

22:46 26/11/2013 in Marketing Online

Bạn hoặc có thể xây dựng hay mua một phần mềm được sử dụng cho mua hàng trực tuyến. 

Cần phải tìm những gì trong một ứng dụng phần mềm bán hàng ?

Cần phải tìm những gì trong một ứng dụng phần mềm bán hàng ?

22:43 26/11/2013 in Marketing Online

Có rẩt nhiều gói phần mềm bán hàng tết trên thị trường. Đa số các công ty cần chọn gói phần mềm nào để sử dụng.

Cần phải xác định các mục tiêu thương mại điện tử của mình như thế nào?

Cần phải xác định các mục tiêu thương mại điện tử của mình như thế nào?

22:41 26/11/2013 in Marketing Online

Trước khi tạo ra một dịch vụ trực tuyến, vấn đề quan trọng là phải biết mục tiêu của công ty.
 

<<  466   467   468   469   470     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới