Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Câu trả lời cho câu hỏi này có hai phần, một phần liên quan để cách tổ chức của web và phần thứ hai liên quan đến sự phổ biến thông tin trên mạng.

The Latest

Bí quyết Thương mại điện tử: 23.	Danh bạ của ITC về các nguồn thông tin thương mại trên mạng Internet gồm những gì?

Bí quyết Thương mại điện tử: 23. Danh bạ của ITC về các nguồn thông tin thương mại trên mạng Internet gồm những gì?

03:54 29/11/2013 in Marketing Online

Danh bạ của ITC (ITC's Index) về các nguồn thông tin thương mại gồm trên 3000 địa chỉ website có thông tin liên quan đến thương mại.

Bí quyết Thương mại điện tử: 24.	Doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về vệ sinh an toàn và bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng cho sản phẩm của mình ở đâu?

Bí quyết Thương mại điện tử: 24. Doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về vệ sinh an toàn và bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng cho sản phẩm của mình ở đâu?

03:53 29/11/2013 in Marketing Online

Nếu doanh nghiệp muốn xuất khẩu sản phẩm của mình ra nước ngoài cần phải đảm bảo những sản phẩm ấy phù hợp với các tiêu chuẩn về an toàn và y tế của nước đó.

Bí quyết Thương mại điện tử: 25.	Một số danh bạ trên Internet về các nguồn thông tin để nghiên cứu thị trường trên mạng.

Bí quyết Thương mại điện tử: 25. Một số danh bạ trên Internet về các nguồn thông tin để nghiên cứu thị trường trên mạng.

03:49 29/11/2013 in Marketing Online

ITC đã soạn ra một danh bạ về các portal TMĐT danh bạ này có thể tìm thấy ở mục các danh bạ đặc biệt (Special Compendium) đã nói đến trong câu hỏi 23 của tập sách này.

Bí quyết Thương mại điện tử: 26.	Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về đối thủ cạnh tranh của mình đang làm ở đâu?

Bí quyết Thương mại điện tử: 26. Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về đối thủ cạnh tranh của mình đang làm ở đâu?

03:46 29/11/2013 in Marketing Online

Các nguồn thông tin chủ yếu quan trọng nhất về hoạt động của các đối thủ cạnh tranh là các bản tin thương mại về lĩnh vực chuyên ngành của doanh nghiệp.

Bí quyết Thương mại điện tử: 27.	Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về thị trường nước ngoài ở đâu?

Bí quyết Thương mại điện tử: 27. Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về thị trường nước ngoài ở đâu?

03:42 29/11/2013 in Marketing Online

Thông tin chuyên ngành về thị trường của các nước có thể tìm tại các nguồn sau đây

Bí quyết Thương mại điện tử: 28.	Doanh nghiệp có thể truy cập các bản nghiên cứu thị trường của ngành mình ở đâu?

Bí quyết Thương mại điện tử: 28. Doanh nghiệp có thể truy cập các bản nghiên cứu thị trường của ngành mình ở đâu?

03:40 29/11/2013 in Marketing Online

Danh bạ của ITC về các nguồn thông tin thương mại (ITC's Index to Trade Information sources on the Internet) , các nguồn thông tin về nghiên cứu thị trường theo ngành đã được tập hợp và phân nhóm.

Bí quyết Thương mại điện tử: 29.	Làm thế nào để thu hút người truy cập vào website đã mở trên mạng?

Bí quyết Thương mại điện tử: 29. Làm thế nào để thu hút người truy cập vào website đã mở trên mạng?

03:38 29/11/2013 in Marketing Online

Khuếch trương sản phẩm và dịch vụ trên mạng Internet có thể coi là một hình thức tiếp thị có mục tiêu, nhằm lôi kéo người mua hàng 

<<  461   462   463   464   465     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới