Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Chi phí về thương mại điện tử phải được cộng thêm vào giá bán hàng hoặc dịch vụ.

The Latest

Bí quyết Thương mại điện tử: 62.	Làm thế nào để tôi có được thông tin về thủ tục trả tiền, nộp thuế ở những nước khác nhau?

Bí quyết Thương mại điện tử: 62. Làm thế nào để tôi có được thông tin về thủ tục trả tiền, nộp thuế ở những nước khác nhau?

09:19 27/11/2013 in Marketing Online

Thủ tục trả tiền là cách để bạn thu được tiền bán hàng hoặc dịch vụ. Thủ tục này tuỳ thuộc vào hạ tầng kỹ thuật của ngân hàng ở nước bạn và nước của khách hàng

Bí quyết Thương mại điện tử: 63.	Tôi có thể chào hàng bằng đồng tiền của nước tôi, đồng tiền của nước mua hàng, đồng Euro, đồng Đô la Mỹ hoặc đồng Yên Nhật hay không?

Bí quyết Thương mại điện tử: 63. Tôi có thể chào hàng bằng đồng tiền của nước tôi, đồng tiền của nước mua hàng, đồng Euro, đồng Đô la Mỹ hoặc đồng Yên Nhật hay không?

09:17 27/11/2013 in Marketing Online

Tôi có thể chào hàng bằng đồng tiền của nước tôi, đồng tiền của nước mua hàng, đồng Euro, đồng Đô la Mỹ hoặc đồng Yên Nhật hay không?

Bí quyết Thương mại điện tử: 64.	Những chi phí khác có liên quan đến thương mại điện tử?

Bí quyết Thương mại điện tử: 64. Những chi phí khác có liên quan đến thương mại điện tử?

09:16 27/11/2013 in Marketing Online

Những chi phí khác có liên quan đến thương mại điện tử?

Bí quyết TMĐT: 65.	Những phương thức trả tiền khác có thể dùng trong thương mại điện tử và phương thức nào là an toàn, đơn giản nhất?

Bí quyết TMĐT: 65. Những phương thức trả tiền khác có thể dùng trong thương mại điện tử và phương thức nào là an toàn, đơn giản nhất?

09:14 27/11/2013 in Marketing Online

 Những phương thức trả tiền khác có thể dùng trong thương mại điện tử và phương thức nào là an toàn, đơn giản nhất?

Bí quyết TMĐT: 66.	Làm thế nào để kiểm tra xem hệ thống tài chính ở nước mình và ở nước mua hàng đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để tiến hành thương mại điện tử hay chưa?

Bí quyết TMĐT: 66. Làm thế nào để kiểm tra xem hệ thống tài chính ở nước mình và ở nước mua hàng đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để tiến hành thương mại điện tử hay chưa?

09:12 27/11/2013 in Ý tưởng Marketing

Làm thế nào để kiểm tra xem hệ thống tài chính ở nước mình và ở nước mua hàng đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để tiến hành thương mại điện tử hay chưa? 

Bí quyết TMĐT: 67.	Làm thế nào để thu xếp công việc trả tiền với các công ty thẻ tín dụng? Việc đó cần có sự thu xếp của một ngân hàng không? Chi phí trung bình về việc đó là bao nhiêu?

Bí quyết TMĐT: 67. Làm thế nào để thu xếp công việc trả tiền với các công ty thẻ tín dụng? Việc đó cần có sự thu xếp của một ngân hàng không? Chi phí trung bình về việc đó là bao nhiêu?

09:10 27/11/2013 in Marketing Online

  Làm thế nào để thu xếp công việc trả tiền với các công ty thẻ tín dụng? Việc đó cần có sự thu xếp của một ngân hàng không? 

<<  456   457   458   459   460     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới