Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Internet là một hệ thống thường xuyên thay đổi. Những nhược điểm của nó có thể xuất hiện và những dịch vụ, những giải pháp mới khả dĩ khắc phục được những khó khăn...

The Latest

Bí quyết Thương mại điện tử: 60.	Bao giờ thì một nước sẵn sàng để thực hiện thương mại điện tử?

Bí quyết Thương mại điện tử: 60. Bao giờ thì một nước sẵn sàng để thực hiện thương mại điện tử?

09:25 27/11/2013 in Marketing Online

Có ba nhóm nước được sắp xếp theo những điều kiện mà họ có thể đáp ứng việc sử dụng thương mại điện tử. 

Bí quyết Thương mại điện tử: 61.	Tôi phải tính giá hàng được bán bằng phương thức thương mại điện tử như thế nào?

Bí quyết Thương mại điện tử: 61. Tôi phải tính giá hàng được bán bằng phương thức thương mại điện tử như thế nào?

09:23 27/11/2013 in Marketing Online

Chi phí về thương mại điện tử phải được cộng thêm vào giá bán hàng hoặc dịch vụ.

Bí quyết Thương mại điện tử: 62.	Làm thế nào để tôi có được thông tin về thủ tục trả tiền, nộp thuế ở những nước khác nhau?

Bí quyết Thương mại điện tử: 62. Làm thế nào để tôi có được thông tin về thủ tục trả tiền, nộp thuế ở những nước khác nhau?

09:19 27/11/2013 in Marketing Online

Thủ tục trả tiền là cách để bạn thu được tiền bán hàng hoặc dịch vụ. Thủ tục này tuỳ thuộc vào hạ tầng kỹ thuật của ngân hàng ở nước bạn và nước của khách hàng

Bí quyết Thương mại điện tử: 63.	Tôi có thể chào hàng bằng đồng tiền của nước tôi, đồng tiền của nước mua hàng, đồng Euro, đồng Đô la Mỹ hoặc đồng Yên Nhật hay không?

Bí quyết Thương mại điện tử: 63. Tôi có thể chào hàng bằng đồng tiền của nước tôi, đồng tiền của nước mua hàng, đồng Euro, đồng Đô la Mỹ hoặc đồng Yên Nhật hay không?

09:17 27/11/2013 in Marketing Online

Tôi có thể chào hàng bằng đồng tiền của nước tôi, đồng tiền của nước mua hàng, đồng Euro, đồng Đô la Mỹ hoặc đồng Yên Nhật hay không?

Bí quyết Thương mại điện tử: 64.	Những chi phí khác có liên quan đến thương mại điện tử?

Bí quyết Thương mại điện tử: 64. Những chi phí khác có liên quan đến thương mại điện tử?

09:16 27/11/2013 in Marketing Online

Những chi phí khác có liên quan đến thương mại điện tử?

Bí quyết TMĐT: 65.	Những phương thức trả tiền khác có thể dùng trong thương mại điện tử và phương thức nào là an toàn, đơn giản nhất?

Bí quyết TMĐT: 65. Những phương thức trả tiền khác có thể dùng trong thương mại điện tử và phương thức nào là an toàn, đơn giản nhất?

09:14 27/11/2013 in Marketing Online

 Những phương thức trả tiền khác có thể dùng trong thương mại điện tử và phương thức nào là an toàn, đơn giản nhất?

Bí quyết TMĐT: 66.	Làm thế nào để kiểm tra xem hệ thống tài chính ở nước mình và ở nước mua hàng đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để tiến hành thương mại điện tử hay chưa?

Bí quyết TMĐT: 66. Làm thế nào để kiểm tra xem hệ thống tài chính ở nước mình và ở nước mua hàng đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để tiến hành thương mại điện tử hay chưa?

09:12 27/11/2013 in Ý tưởng Marketing

Làm thế nào để kiểm tra xem hệ thống tài chính ở nước mình và ở nước mua hàng đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để tiến hành thương mại điện tử hay chưa? 

<<  456   457   458   459   460     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới