Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Phần giới thiệu ngắn sau đây nêu lên sự đóng góp quan trọng của web đối với các hoạt động có tính chất thương mại trên Intemet.

The Latest

Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?

Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?

04:45 29/11/2013 in Marketing Online

Cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa được chấp nhận thống nhất về thương mại điện tử (electronic commerce hay e. commerce).

Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?

Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?

04:43 29/11/2013 in Marketing Online

Tạp chí The Economist mới đây đã tiến hành một cuộc thăm dò về phương thức thương mại điện tử B to B và B to C tại Mỹ.

Bí quyết Thương mại điện tử: 4. Tại sao Internet quan trọng đối với thương mại?

Bí quyết Thương mại điện tử: 4. Tại sao Internet quan trọng đối với thương mại?

04:42 29/11/2013 in Marketing Online

Việc sử dụng Intemet đang tăng lên rất nhanh so với sử dụng các công nghệ khác trong lịch sử. 

Bí quyết Thương mại điện tử: 6. Internet đang làm thay đổi phương thức kinh doanh như thế nào?

Bí quyết Thương mại điện tử: 6. Internet đang làm thay đổi phương thức kinh doanh như thế nào?

04:39 29/11/2013 in Marketing Online

Công ty nghiên cứu Internet hàng đầu Forrester Research cho biết trong năm 1998 các công ty đã thực hiện một trị giá 43 tỷ USD về giao dịch thương mại điện tử B-B.

Bí quyết Thương mại điện tử: 7. Các doanh nghiệp sứ dụng Internet ở mức độ nào?

Bí quyết Thương mại điện tử: 7. Các doanh nghiệp sứ dụng Internet ở mức độ nào?

04:38 29/11/2013 in Marketing Online

Trong năm 1998, công ty KPMG chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn đã tiến hành một cuộc khảo sát để biết mức độ sử dụng Internet của các doanh nghiệp và đánh giá mức độ sử dụng Internet cho thương mại điện tử ...

Bí quyết Thương mại điện tử: 8. Những ngành nào đã thay đổi nhiều nhờ thương mại điện tử?

Bí quyết Thương mại điện tử: 8. Những ngành nào đã thay đổi nhiều nhờ thương mại điện tử?

04:36 29/11/2013 in Marketing Online

Có 6 ngành đã thay đổi nhiều nhất nhờ thương mại điện tử. Đó là: điện toán và điện tử, liên lạc viễn thông, dịch vụ tài chính, bán lẻ, năng lượng và dịch vụ

<<  456   457   458   459   460     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới