Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

URL chính là địa chỉ của một tài liệu cụ thể (có thể là trang web, hình ảnh, pdf,…), là một giá trị rất trọng yếu theo quan điểm của công cụ tìm kiếm. 

The Latest

Sử dụng các thẻ Meta

Sử dụng các thẻ Meta

15:18 29/11/2013 in Marketing Online

Thoạt đầu, các thẻ meta được dùng nhằm mục đích hiển thị nội dung thay thế cho website. 

Cách viết tiêu đề phù hợp

Cách viết tiêu đề phù hợp

15:16 29/11/2013 in Marketing Online

Tiêu đề của trang phải mô tả chính xác và súc tích nội dung trang. Nó tác động đáng kể đến trải nghiệm người dùng cũng như qui trình tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Chọn từ khóa phù hợp

Chọn từ khóa phù hợp

15:13 29/11/2013 in Marketing Online

Từ khóa rất quan trọng trong qui trình tìm kiếm – chúng là những viên gạch giúp xây dựng ngôn ngữ và tìm kiếm. 

Xây dựng liên kết (URL)

Xây dựng liên kết (URL)

15:11 29/11/2013 in Marketing Online

Cũng như việc công cụ tìm kiếm cần nhìn thấy nội dung để phân loại theo từ khóa và lập các chỉ mục, chúng cũng cần nhìn thấy liên kết để tìm thấy các nội dung đó.

Cách công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục

Cách công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục

15:07 29/11/2013 in Marketing Online

Công cụ tìm kiếm vẫn còn nhiều hạn chế trong việc thu thập nội dung website, phân tích nội dung và lập chỉ mục.

Người dùng tương tác với công cụ tìm kiếm như thế nào

Người dùng tương tác với công cụ tìm kiếm như thế nào

15:04 29/11/2013 in Marketing Online

Một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng chiến lược online marketing xoay quanh phương pháp SEO ...

Tại sao SEO lại cần thiết

Tại sao SEO lại cần thiết

14:56 29/11/2013 in Marketing Online

SEM (Search Engine Marketing) là hoạt động marketing trên các công cụ tìm kiếm, bao gồm luôn cả SEO. 

<<  451   452   453   454   455     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới