Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Thông tin về các hoạt động khách tham quan và cơ sở khách hàng cần được theo dõi từ site thương mại điện tử của bạn.

The Latest

Sử dụng điều tra để nhận được các dừ liệu về khách tham quan site như thế nào?

Sử dụng điều tra để nhận được các dừ liệu về khách tham quan site như thế nào?

21:40 26/11/2013 in Marketing Online

Nhiều tổ chức marketing muốn biết vẻ khía cạnh nhân khẩu học của những khách tham quan site của họ. Tạo điều tra là một phương pháp đơn giản và hiệu quả để thu thập thông tin.

Tạo một portal hay một địa chỉ đến (destination location) như thế nào?

Tạo một portal hay một địa chỉ đến (destination location) như thế nào?

21:35 26/11/2013 in Marketing Online

Một portal và destination location là các web site hay các vùng trong một web site thu hút khách tham quan dựa trên nội dung của nó.

 

Quảng cáo một site thương mại điện tử trên Internet như thế nào ?

Quảng cáo một site thương mại điện tử trên Internet như thế nào ?

21:29 26/11/2013 in Marketing Online

Quảng cáo web có thể được sử dụng để thúc đẩy các khách hàng tiêm năng đến site của mình.

Sử dụng khai thác mỏ dử liệu như thế nào để tăng hiệu quả site?

Sử dụng khai thác mỏ dử liệu như thế nào để tăng hiệu quả site?

21:26 26/11/2013 in Marketing Online

Khai thác mỏ dữ liệu có thể được sử dụng để xác định các mẫu mua hàng của khách hàng và cung cấp đòn bẩy khuyến khích khách hàng mua các sản phẩm bổ sung.

Đăng ký site của mình với chương trình tìm kiếm như thế nào?

Đăng ký site của mình với chương trình tìm kiếm như thế nào?

21:24 26/11/2013 in Marketing Online

Có rất nhiều nguồn miễn phí có thể sử dụng để tăng lưu lượng truy cập site thương mại điện tử. Phổ biến nhất là các chương trình tìm kiếm.

Tạo các chương trình liên kết như thế nào?

Tạo các chương trình liên kết như thế nào?

21:22 26/11/2013 in Marketing Online

Một trong những phương pháp hiệu quả trong việc quảng bá web site của bạn là tạo các đường liên kết

Sử dụng phương tiện truyền thông để thu hút lưu lượng đến site của mình như thế nào?

Sử dụng phương tiện truyền thông để thu hút lưu lượng đến site của mình như thế nào?

21:19 26/11/2013 in Marketing Online

Tiếp cận được các câu chuyện dưới đang in hay trên web về công ty, các dịch vụ web là một cách hữu hiệu để đưa mọi người đến site.

<<  446   447   448   449   450     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới