Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Tôi có cần phải chấn chỉnh lại hay tổ chức lại kênh cung ứng của mình để thu được lợi ích tối đa từ thương mại điện tử không?

The Latest

Bí quyết Thương mại điện tử: 96.	Một doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nhận được những lợi ích nào từ việc sử dụng thương mại điện tử trong kênh cung cấp của doanh nghiệp?

Bí quyết Thương mại điện tử: 96. Một doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nhận được những lợi ích nào từ việc sử dụng thương mại điện tử trong kênh cung cấp của doanh nghiệp?

06:05 27/11/2013 in Marketing Online

Một doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nhận được những lợi ích nào từ việc sử dụng thương mại điện tử trong kênh cung cấp của doanh nghiệp?

Bí quyết Thương mại điện tử: 97.	Liệu có tồn tại các hệ thống quản lý kênh cung cấp có đặc điểm chung không?

Bí quyết Thương mại điện tử: 97. Liệu có tồn tại các hệ thống quản lý kênh cung cấp có đặc điểm chung không?

06:03 27/11/2013 in Marketing Online

Liệu có tồn tại các hệ thống quản lý kênh cung cấp có đặc điểm chung không?

Bí quyết Thương mại điện tử: 98.	Làm thế nào để tôi tiếp cận được các cơ hội thiết lập hợp đồng quản lý kênh cung ứng với các ban ngành chính phủ trong nước và nước ngoài?

Bí quyết Thương mại điện tử: 98. Làm thế nào để tôi tiếp cận được các cơ hội thiết lập hợp đồng quản lý kênh cung ứng với các ban ngành chính phủ trong nước và nước ngoài?

06:00 27/11/2013 in Marketing Online

Bạn nên liên hệ với các tổ chức mua bán của chính phủ ở trong nước (local public procurement organisations) để được tư vấn.

Bí quyết Thương mại điện tử: 99.	Những nguồn thông tin nào mà mạng Internet cung cấp có thể giúp người mua tìm nguồn mua hàng được rẻ hơn?

Bí quyết Thương mại điện tử: 99. Những nguồn thông tin nào mà mạng Internet cung cấp có thể giúp người mua tìm nguồn mua hàng được rẻ hơn?

05:58 27/11/2013 in Marketing Online

Những nguồn thông tin nào mà mạng Internet cung cấp có thể giúp người mua tìm nguồn mua hàng được rẻ hơn?

Bí quyết Thương mại điện tử: 100.	Trung tâm thương mại quốc tế tạo sự hỗ trợ như thế nào trong lĩnh vực thương mại điện tử?

Bí quyết Thương mại điện tử: 100. Trung tâm thương mại quốc tế tạo sự hỗ trợ như thế nào trong lĩnh vực thương mại điện tử?

05:54 27/11/2013 in Marketing Online

Trung tâm thương mại quốc tế hỗ trợ các tổ chức xúc tiến thương mại phát triển thương mại điện tử như một hình thái mới của các chương trình phát triển thương mại.

Bí quyết Thương mại điện tử: 101.	Những tổ chức quốc tế nào tiến hành các chương trình và các dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử?

Bí quyết Thương mại điện tử: 101. Những tổ chức quốc tế nào tiến hành các chương trình và các dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử?

05:52 27/11/2013 in Marketing Online

Cuốn những hướng dẫn về quảng cáo và tiếp thị trên mạng Internet của ICC đáp ứng được nhu cầu thông tin về các tập quán có lợi trong việc quảng cáo trên mạng.

Bí quyết Thương mại điện tử: 102. Những lĩnh vực thương mại điện tử nào cần tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu thêm?

Bí quyết Thương mại điện tử: 102. Những lĩnh vực thương mại điện tử nào cần tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu thêm?

05:50 27/11/2013 in Marketing Online

Khái niệm và thực tế về thương mại điện tử có liên quan tới công nghệ và phần mềm mới đã được giới thiệu nhằm hỗ trợ các giao dịch, hỗ trợ thông tin liên lạc và tiếp thị bán hàng.

<<  436   437   438   439   440     >  >>

Câu hỏi gần đây

Đăng nhập

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới