Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

  Làm thế nào để thu xếp công việc trả tiền với các công ty thẻ tín dụng? Việc đó cần có sự thu xếp của một ngân hàng không? 

The Latest

Bí quyết Thương mại điện tử: 69.	Nếu việc trả tiền cho công ty tôi đã được thực hiện bằng thẻ tín dụng, ai sẽ chịu trách nhiệm về tổn thất của hàng hoá được chuyển qua đường bưu điện hoặc do giao hàng chậm...

Bí quyết Thương mại điện tử: 69. Nếu việc trả tiền cho công ty tôi đã được thực hiện bằng thẻ tín dụng, ai sẽ chịu trách nhiệm về tổn thất của hàng hoá được chuyển qua đường bưu điện hoặc do giao hàng chậm...

09:06 27/11/2013 in Marketing Online

Nếu việc trả tiền cho công ty tôi đã được thực hiện bằng thẻ tín dụng, ai sẽ chịu trách nhiệm về tổn thất của hàng hoá được chuyển qua đường bưu điện hoặc do giao hàng chậm bởi nhân viên bưu điện đình công và lý do tương tự?

Bí quyết Thương mại điện tử: 70.	Thủ tục trả tiền trong thương mại điện tử có thể được chuẩn hoá hay không?

Bí quyết Thương mại điện tử: 70. Thủ tục trả tiền trong thương mại điện tử có thể được chuẩn hoá hay không?

09:03 27/11/2013 in Marketing Online

  Thủ tục trả tiền trong thương mại điện tử có thể được chuẩn hoá hay không?

Bí quyết Thương mại điện tử: 71.	Những yếu tố thành công trong thương mại điện tử

Bí quyết Thương mại điện tử: 71. Những yếu tố thành công trong thương mại điện tử

09:01 27/11/2013 in Marketing Online

 Những yếu tố thành công trong thương mại điện tử?

Bí quyết Thương mại điện tử: 72.	Bí quyết thành công của các website cho thương mại điện tử

Bí quyết Thương mại điện tử: 72. Bí quyết thành công của các website cho thương mại điện tử

09:00 27/11/2013 in Ý tưởng Marketing

   Bí quyết thành công của các website cho thương mại điện tử?

Bí quyết Thương mại điện tử: 73.	Những yếu tố chính của một website được thiết kế tốt

Bí quyết Thương mại điện tử: 73. Những yếu tố chính của một website được thiết kế tốt

08:57 27/11/2013 in Marketing Online

Các công ty nhỏ ở các nước đang phát triển đã nhận xét rằng Internet là một công cụ đắc lực của chiến lược tiếp thị quốc tế. T

Bí quyết Thương mại điện tử: 74.	Làm thế nào để dịch thư điện tử một cách chính xác?

Bí quyết Thương mại điện tử: 74. Làm thế nào để dịch thư điện tử một cách chính xác?

08:56 27/11/2013 in Marketing Online

Những địa chỉ sẽ kể đến sau đây là những nơi có khả năng dịch thư điện tử. Những bản dịch được thực hiện bởi một chương trình máy tính nhưng không thể hy vọng phiên dịch một cách sát sao từng câu, từng mệnh đề. 

<<  436   437   438   439   440     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới