Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Thông tin chuyên ngành về thị trường của các nước có thể tìm tại các nguồn sau đây

The Latest

Bí quyết Thương mại điện tử: 28.	Doanh nghiệp có thể truy cập các bản nghiên cứu thị trường của ngành mình ở đâu?

Bí quyết Thương mại điện tử: 28. Doanh nghiệp có thể truy cập các bản nghiên cứu thị trường của ngành mình ở đâu?

03:40 29/11/2013 in Marketing Online

Danh bạ của ITC về các nguồn thông tin thương mại (ITC's Index to Trade Information sources on the Internet) , các nguồn thông tin về nghiên cứu thị trường theo ngành đã được tập hợp và phân nhóm.

Bí quyết Thương mại điện tử: 29.	Làm thế nào để thu hút người truy cập vào website đã mở trên mạng?

Bí quyết Thương mại điện tử: 29. Làm thế nào để thu hút người truy cập vào website đã mở trên mạng?

03:38 29/11/2013 in Marketing Online

Khuếch trương sản phẩm và dịch vụ trên mạng Internet có thể coi là một hình thức tiếp thị có mục tiêu, nhằm lôi kéo người mua hàng 

Bí quyết Thương mại điện tử: 30.	Doanh nghiệp có thể tìm khách mua hàng của mình ở đâu và bằng cách nào?

Bí quyết Thương mại điện tử: 30. Doanh nghiệp có thể tìm khách mua hàng của mình ở đâu và bằng cách nào?

03:36 29/11/2013 in Marketing Online

Có hai cách cơ bản để tìm khách mua hàng cho doanh nghiệp. Cách thứ nhất là tìm các công ty riêng lẻ theo khu vực địa lý hoặc ngành hàng mà doanh nghiệp quan tâm tới.

Bí quyết Thương mại điện tử: 31.	Những yếu tố nào xác định loại sản phẩm và dịch vụ có thể kinh doanh tốt trên mạng Internet?

Bí quyết Thương mại điện tử: 31. Những yếu tố nào xác định loại sản phẩm và dịch vụ có thể kinh doanh tốt trên mạng Internet?

03:34 29/11/2013 in Marketing Online

Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp được mô tả hoặc nêu đặc trưng bằng các thuật ngữ chuyên môn sẽ giúp cho người tìm kiếm trên mạng dễ dàng

Bí quyết Thương mại điện tử: 32.	Những dịch vụ nào đang bán tốt trên mạng Internet và tại sao?

Bí quyết Thương mại điện tử: 32. Những dịch vụ nào đang bán tốt trên mạng Internet và tại sao?

03:31 29/11/2013 in Marketing Online

Những dịch vụ nào đang bán tốt trên mạng Internet và tại sao?

Bí quyết Thương mại điện tử: 33.	Người tiêu dùng sẽ tìm mua qua mạng những mặt hàng nào?

Bí quyết Thương mại điện tử: 33. Người tiêu dùng sẽ tìm mua qua mạng những mặt hàng nào?

03:29 29/11/2013 in Marketing Online

Công ty Forrester Research đã chia thị trường bán lẻ trên mạng theo ba loại mặt hàng chính

Bí quyết Thương mại điện tử: 34.	Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về các hội chợ thương mại ở đâu?

Bí quyết Thương mại điện tử: 34. Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về các hội chợ thương mại ở đâu?

03:28 29/11/2013 in Marketing Online

Rất nhiều các tổ chức thương mại sử dụng mạng Internet để thông báo các chương trình sự kiện thương mại của mình.

<<  431   432   433   434   435     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới