Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Để có thể đảm bảo website của công ty là có ích và giành được sự quan tâm của nhiều người truy cập đồng thời có được một chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư vào website...

The Latest

Bí quyết Thương mại điện tử: 20.	Cần đánh giá những yếu tố nào để giúp cho việc lựa chọn thị trường?

Bí quyết Thương mại điện tử: 20. Cần đánh giá những yếu tố nào để giúp cho việc lựa chọn thị trường?

04:04 29/11/2013 in Marketing Online

Nghiên cứu thị trường giúp cho doanh nghiệp biết được thị trường nước ngoài nào có tiềm năng nhất cho sản phẩm của mình.

Bí quyết Thương mại điện tử: 21.	Chi phí để tạo ra và cập nhật website là bao nhiêu?

Bí quyết Thương mại điện tử: 21. Chi phí để tạo ra và cập nhật website là bao nhiêu?

04:02 29/11/2013 in Marketing Online

hi phí để xây dựng và cập nhật website thay đổi đáng kể, nhìn chung phụ thuộc vào mức giá thuê chuyên gia thường được tính theo giờ và tổng số giờ cần thiết. 

Bí quyết Thương mại điện tử: 22.	World wide web (gọi tắc là Web) được tổ chức như thế nào để phổ biến thông tin?

Bí quyết Thương mại điện tử: 22. World wide web (gọi tắc là Web) được tổ chức như thế nào để phổ biến thông tin?

03:57 29/11/2013 in Marketing Online

Câu trả lời cho câu hỏi này có hai phần, một phần liên quan để cách tổ chức của web và phần thứ hai liên quan đến sự phổ biến thông tin trên mạng.

Bí quyết Thương mại điện tử: 23.	Danh bạ của ITC về các nguồn thông tin thương mại trên mạng Internet gồm những gì?

Bí quyết Thương mại điện tử: 23. Danh bạ của ITC về các nguồn thông tin thương mại trên mạng Internet gồm những gì?

03:54 29/11/2013 in Marketing Online

Danh bạ của ITC (ITC's Index) về các nguồn thông tin thương mại gồm trên 3000 địa chỉ website có thông tin liên quan đến thương mại.

Bí quyết Thương mại điện tử: 24.	Doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về vệ sinh an toàn và bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng cho sản phẩm của mình ở đâu?

Bí quyết Thương mại điện tử: 24. Doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về vệ sinh an toàn và bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng cho sản phẩm của mình ở đâu?

03:53 29/11/2013 in Marketing Online

Nếu doanh nghiệp muốn xuất khẩu sản phẩm của mình ra nước ngoài cần phải đảm bảo những sản phẩm ấy phù hợp với các tiêu chuẩn về an toàn và y tế của nước đó.

Bí quyết Thương mại điện tử: 25.	Một số danh bạ trên Internet về các nguồn thông tin để nghiên cứu thị trường trên mạng.

Bí quyết Thương mại điện tử: 25. Một số danh bạ trên Internet về các nguồn thông tin để nghiên cứu thị trường trên mạng.

03:49 29/11/2013 in Marketing Online

ITC đã soạn ra một danh bạ về các portal TMĐT danh bạ này có thể tìm thấy ở mục các danh bạ đặc biệt (Special Compendium) đã nói đến trong câu hỏi 23 của tập sách này.

Bí quyết Thương mại điện tử: 26.	Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về đối thủ cạnh tranh của mình đang làm ở đâu?

Bí quyết Thương mại điện tử: 26. Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về đối thủ cạnh tranh của mình đang làm ở đâu?

03:46 29/11/2013 in Marketing Online

Các nguồn thông tin chủ yếu quan trọng nhất về hoạt động của các đối thủ cạnh tranh là các bản tin thương mại về lĩnh vực chuyên ngành của doanh nghiệp.

<<  431   432   433   434   435     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới