Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Trong mỗi đơn vị kế toán thường xuyên phát sinh rất nhiều nghiệp vụ kinh tế mà để chứng minh cho sự hoàn thành của các nghiệp vụ này và có căn cứ pháp lý để ghi sổ kế toán cần thiết phải có rất nhiều loại chứng từ.

The Latest

Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

23:26 16/12/2013 in Kế toán

Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán

Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán

23:24 16/12/2013 in Kế toán

Trước khi lập bảng CĐKT, kế toán cần phải phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết có liên quan, thực hiện việc kiểm kê tài sản và phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán.

Thế nào là Hóa đơn, chứng từ Hợp pháp, Hợp lý, Hợp lệ?

Thế nào là Hóa đơn, chứng từ Hợp pháp, Hợp lý, Hợp lệ?

23:22 16/12/2013 in Kế toán

Thế nào là hoá đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lý và hợp lệ?

Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất

Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất

23:20 16/12/2013 in Kế toán

Hàng năm theo quy định công nhân trong danh sách của doanh nghiệp được nghỉ phép mà vẫn hưởng đủ lương.

Cách đánh số chứng từ

Cách đánh số chứng từ

23:17 16/12/2013 in Kế toán

Số chứng từ thường được đánh theo ký hiệu (nhóm) và tháng. Thí dụ, các phiếu thu trong tháng 06/2010: PT-0001/06/2010, PT-0002/06/2010, PT-0003/06/2010, …

Những điều cần lưu ý khi trích khấu hao TSCĐ

Những điều cần lưu ý khi trích khấu hao TSCĐ

23:13 16/12/2013 in Kế toán

Thông tư 203/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Hoá đơn viết sai, xử lý thế nào?

Hoá đơn viết sai, xử lý thế nào?

23:12 16/12/2013 in Kế toán

Trường hợp hóa đơn viết sai cần hủy bỏ thì gạch chéo để chữ hủy bỏ vào các liên của số hóa đơn, không được xé rời khỏi cuống mà phải lưu giữ đầy đủ...

<<  381   382   383   384   385     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới