Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Thế nào là hoá đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lý và hợp lệ?

The Latest

Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất

Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất

23:20 16/12/2013 in Kế toán

Hàng năm theo quy định công nhân trong danh sách của doanh nghiệp được nghỉ phép mà vẫn hưởng đủ lương.

Cách đánh số chứng từ

Cách đánh số chứng từ

23:17 16/12/2013 in Kế toán

Số chứng từ thường được đánh theo ký hiệu (nhóm) và tháng. Thí dụ, các phiếu thu trong tháng 06/2010: PT-0001/06/2010, PT-0002/06/2010, PT-0003/06/2010, …

Những điều cần lưu ý khi trích khấu hao TSCĐ

Những điều cần lưu ý khi trích khấu hao TSCĐ

23:13 16/12/2013 in Kế toán

Thông tư 203/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Hoá đơn viết sai, xử lý thế nào?

Hoá đơn viết sai, xử lý thế nào?

23:12 16/12/2013 in Kế toán

Trường hợp hóa đơn viết sai cần hủy bỏ thì gạch chéo để chữ hủy bỏ vào các liên của số hóa đơn, không được xé rời khỏi cuống mà phải lưu giữ đầy đủ...

Chữ ký trên các chứng từ kế toán

Chữ ký trên các chứng từ kế toán

23:10 16/12/2013 in Kế toán

Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn.

Chi phí vé tàu, xe,… có được đưa vào chi phí hợp lý?

Chi phí vé tàu, xe,… có được đưa vào chi phí hợp lý?

23:07 16/12/2013 in Kế toán

Vé tàu, xe, … phát hành theo quy định của Bộ Tài chính (trên đó có ghi ký hiệu, số hoá đơn, ngày, …) là loại hoá đơn đặc thù có thể tính vào chi phí hợp lý. 

Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán

Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán

23:03 16/12/2013 in Kế toán

Tất cả các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế toán doanh nghiệp.

<<  381   382   383   384   385     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới